Javascript is required

Advokatuur ühines kampaaniaga „Aitan Lapsi“. Anname oma panuse juba töökohal!

Advokatuur ühines kampaaniaga „Aitan Lapsi“. Anname oma panuse juba töökohal!

Aitan Lapsi on üks suuremaid heategevuskampaaniad Eestis ning üks lihtsamaid viise heategevuses osaleda. Pandipakendiautomaadid võimalusega vajutada nuppu „Aitan lapsi“ on üle Eesti saanud üsna populaarseks ning paljud vähekindlustatud lapsed käia heade annetajate toel teatris. Koostöös Eesti Pandipakendiga on loodud võimalus anda oma panus nüüdsest ka töökohal. Selleks saab tellida spetsiaalsed pandipakendite kogumiskastid, milles kogutu viia taaraautomaati ja annetada vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Advokatuuri kantselei kahel korrusel on tänasest sisse seatud toredad kogumiskastid.

Täpsemat infot kogumiskastide kohta saab küsida Eesti Pandipakendist telefonil 647 0013. Pisut kastide kokkupanemise lusti, väike rõõmus pingutus pakendite kogumisel ja äraviimisel ning juba oleme aidanud järgmisi lapsi. Aitame koos!