Javascript is required

Advokatuur nõuab sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude uurimist Ukrainas

Advokatuuri esimees Imbi Jürgen allkirjastas Ukraina Advokatuuri algatatud juristide petitsiooni Ukraina-vastases agressioonis rünnaku alla sattunud õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste kaitseks. 

Petitsiooni allkirjastanud juristid, advokaadid ja advokatuuride juhid väljendavad sellega oma ühtsust ning mõistavad hukka agressiooni Ukraina, selle demokraatlikult valitud institutsioonide ja kodanikuühiskonna vastu. Petitsioonis kutsutakse üles sõda viivitamatult lõpetama, mõistetakse hukka kõik sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod ja nõutakse nende uurimist, samuti nõutakse tsiviilisikute ja tsiviilobjektide vastu suunatud sõjaliste rünnakute lõpetamist. Petitsiooni allkirjastanud kutsuvad juriste üles kaitsma õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi kogu maailmas. 

 

Petitsiooni tekstiga on võimalik tutvuda ja petitsiooniga ühineda siin: https://www.change.org/p/lawyers-stop-the-war-and-aggression-against-ukraine-and-its-people-protect-the-rule-of-law