Javascript is required

Advokatuur liitus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

PRESSITEADE
24. aprill 2013

Advokatuur liitus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

Eesti Advokatuur ühines esimese toetajaliikmena Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga (VEF). Toetajaliikmena annab Advokatuur on panuse jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse teema edendamisesse Eestis.

“Advokatuuri rolliks VEFi liikmena on jätkusuutliku ja vastutustundliku ettevõtluse idee ühendamine kvaliteetse õigusteenuse standarditega.  Advokatuuri ja advokaatide tegevuse fookuses üle kogu maailma on üha süvenevalt vastutustundlikkuse põhimõtte rakendamine advokaatide kutsetegevuses ja advokaadibüroode majandustegevuses,” ütles advokatuuri esimees Sten Luiga.

„Advokatuur on juba varem aktiivselt osalenud VEFi egiidi all toimuvates ettevõtmistes, olles 2011. aastal üks kahest avalik-õiguslikust organisatsioonist, kes osalesid vastutustundliku ettevõtluse indeksis. Samuti liitus advokatuur vastutustundliku ettevõtluse mõttekojaga ning pälvis tänavu vastutustundliku ettevõtluse kvaliteedimärgise,” ütles foorumi tegevjuht Marko Siller.

Eesti Advokatuur on 14. juunil 1919 asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era-ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuur seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandmise eest ning korraldab avalik-õigusliku funktsiooni täitmist – riigi poolt makstava tasu eest kaitseülesannete täitmist ning esindamist tsiviil- ja haldusasjades.

VEF on vastutustundliku ettevõtluse teemast huvitatud ettevõtteid koondav ühendus. Foorum on peamine vastutustundliku ettevõtluse kompetentsikeskus Eestis, aidates kaasa ettevõtete vastutustundlikule tegutsemisele läbi koolituste, nõustamise ja strateegiate loomises.

 

Lisainfo:
Marko Siller
MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
Tel: 5621 2898
E-post: marko@csr.ee

Kristel Voltenberg
Eesti Advokatuuri kantsler
Tel: 662 0665
E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee