Javascript is required

Advokatuur: Lastele ja peredele suunatud õigusnõustamine vajaks enam mõtestatud tuge

PRESSITEADE
01.06.2016

 

Advokatuur: Lastele ja peredele suunatud õigusnõustamine vajaks enam mõtestatud tuge

Tänasel lastekaitsepäeval juhib Eesti Advokatuur tähelepanu, et senisest rohkem tuleks panustada laste ja perede professionaalse esmatasandi õigusnõustamise süsteemi arendamisse. Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg toob esile, et advokatuur panustab juba aastaid tasuta õigusabi jagamisse lastega peredele, kuid lisaks vabatahtlike panusele oleks senisest suuremat tähelepanu vaja riigilt ning kohalikelt omavalitsustelt. 

Koostöös Lastekaitse Liiduga pakub Eesti Advokatuur tasuta õigusabi lastega peredele eesti ja vene keeles, vajadusel ka muudes keeltes, milles advokaadid on võimelised kliendiga suhtlema. “Nõustasime eelmisel aastal 158 abivajavat lastega peret, kuid neid, kes vajaksid abi, on märksa enam. Abi vajavad ka lapsed ja noored ise,” sõnas Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg. “Paljudel hätta sattunud peredel, rääkimata noortest, puuduvad teadmised ja oskused endale abi otsida ja leida. Kahjuks näitab praktika, et mitteprofessionaalsed nõustajad võivad hädasolijate olukorda suisa halvendada. Tänasel päeval suudavad advokaadid vabatahtliku tööga küll mingit osa ühiskonnast aidata, kuid ilmselgelt peaks laste ja noorte ning ka perede õigusnõustamisse, eeskätt esmatasandi nõustamisse, panustama väga läbimõeldult ning järjepidevalt. Seda enam, et elame muutuvas maailmas, kus peremudelid on teisenenud, laste kasvatamine on tihti ainult ühe täiskasvanu või hoopis vanavanema hool ning kohalike omavalitsuste juures on pahatihti tunda lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate nappust.”

Advokatuuri liikmete pakutavad nõustamised toimuvad Lastekaitse Liidu büroos eelregistreerimisega igal kolmapäeval, v.a suveperioodil, ning on kõikidele tasuta.  Nõustamiste teemadeks on perekonnaõiguse küsimused: lapse õigused, sh suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevate peremudelite, nt üksikvanema,  õigused ja kohustused, hooldus, eestkoste, lapsendamine.  Nõustamine hõlmab perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi, näiteks pärimisõigust. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Hetkel toimuvad tasuta nõustamised Tallinnas, kuid lisaks on loodud Skype sillad ka Hiiumaa ja Sillamäega Lastekaitse Liidu kohalike liikmesorganisatsioonide vahendusel. 

„Hea nõu lastega peredele!“ projekt sai alguse üle viie aasta tagasi ja on aasta-aastalt kasvanud. Aastate jooksul on advokaadid tasuta nõustanud üle 1000 inimese.

Lisaks nõustamisele panustavad Eesti Advokatuuri liikmed Eesti laste heaolu tõstmisesse läbi seminaride „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele. Seminaridel tutvustatakse õigusakte, muudatusi ja praktikaid perekonnaõiguslikes küsimustes ning haakuvatel teemadel. Projektiga on liitunud ka Notarite Koda.

Koostöös Lastekaitse Liiduga ilmuvad regulaarsed nõuandeartiklid ajakirjas Märka Last. Suure populaarsuse tõttu on need artiklid tõlgitud ka vene keelde. Lisaks on Eesti Advokatuuril lastega perede juriidilise nõustamise rubriik ajakirjas Pere ja Kodu.

Rohkem infot ja temaatilised artiklid on leitavad:  http://www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi/hea-nou-lastega-peredele/

Lisainformatsioon:

Kristel Voltenberg, kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee