Javascript is required

Advokatuur koostöös Advokaadibürooga LMP osutasid pro bono õigusabi

Intervjuu Advokaadibüroo LMP tegevjuhi Tanel Melkiga.
 

Eesti Advokatuur on juba aastaid olnud partneriks Heateo SA-le, kes aitab mõjukatel algatustel kasvada ja lahendada olulisi kitsaskohti Eesti ühiskonnas. Oktoobris läks läbi Advokatuuri Heateole appi Advokaadibüroo LMP, aidates nelja algatust pro bono õigusnõustamisega. Neli algatust, kellele LMP appi tuli, olid SA Seniorhip, Lasteakadeemia OÜ, MTÜ SPARK Makerlab ning Hopeholders MTÜ.

Miks otsustasite Heateo SA-le ning neile neljale ühiskondlikule algatusele appi minna?

Meie advokaadibüroo töötajad tunnetavad vastutust ühiskonna ees. Kui meie, tänased töötegijad, ei toeta ühiskonda, kes siis veel? Parim abi, mida saame anda selleks, et Eesti oleks parem kohta elamiseks, on erialane vabatahtlik töö. Üks võimalus toetamiseks, on sponsorlus, ka see peab sobima meie üldiste väärtustega (toetame näiteks Tartu Ülikooli õigusteaduskonna võistkonna osalemist rahvusvahelistel kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlusel), kuid me oleme ise palju õnnelikumad, kui saame reaalselt oma teadmistega panustada. Vabatahtlik töö Eesti inimeste heaks sobib hästi kokku meie advokaadibüroo väärtustega.

Üha enam ettevõtteid paneb rõhku sotsiaalse vastutustundlikkuse (CSR) tegevustele. Mis selle trendi taga võiks olla?

Jah, sotsiaalne vastutus on juba aastaid tõusev trend ka Eesti ühiskonnas. Meie advokaadibüroos arvatakse, et iga hästi toimetulev ettevõte peab hoolima oma töötajatest ja ühiskonnast laiemalt. Täna võin julgesti öelda, et advokaadibüroo LMP on Eestile hea kodakondne. Me olem väike innovaatiline riik, hoiame siis oma peavara ehk oma inimesi. Ja kui meie advokaatide vabatahtlik töö muudab Eesti heaks tegutsemise mõnele mittetulundusühingule lihtsamaks, siis me ei kõhkle. Sotsiaalne vastutus ei  ole meie jaoks saa lihtsalt moetrend, see tuleneb advokaadibüroo põhiväärtustest.

Kuidas tundub, kas pro bono abi andmine ühiskondlikele algatustele on ka advokaatide hulgas kasvav trend? Mis selle põhjuseks on?

Advokaadid ja büroode töötajad laiemalt on panustanud aastaid, et olla oma alal professionaal. Ja professionaali tunneb ära ka sellest, et ta on aktiivne ühiskonna liige. Eesti advokaadid on olulised arvamusliidrid, mõttemaailma ja ühiskonna väärtuste kujundajad. Jah, meie advokaadid aitavad ühiskonda, aga ma ei nimetaks seda trendiks, see on tegutsemise viis, modus vivendi, see on osa kultuurist ja väärtustest.

Professionaalne abi advokaadibüroodelt aitab ühiskondlikel algatustel oma tööd efektiivsemalt ja paremini teha. Mida advokaadid sellest tööst saavad?

Ma olen oma töös väga oluliseks pidanud seda, et meie büroo töötajad tunneksid ennast hästi, et neile meeldiks nende töö, et nad tunneksid ennast Eestis hästi. Muidugi, me toetame ka sponsorina ja mõned meie inimesed panustavad vabatahtliku tööna näiteks spordivõistluste korraldamisel. Aga advokaadibüroona on meie otsus panustada vabatahtliku erialase tööga. See suurendab „meie“ tunnet, rahulolu oma advokaadibürooga. See võib kõlada pisut pateetiliselt, aga jah, meie inimesed on uhked, et töötavad just selles büroos. Meie advokaadibüroo kultuur on meie inimeste loodud, see pole kusagil büroovaikuses moe pärast paberile pandud. Meil on hea meel, et me oskame ja suudame.

Mida selline ühiskondlike algatuste nõustamine ühiskonnale laiemalt annab?

Mis on Eesti? Eesti, see oleme meie. Mina, Sina ja meie kõik. Eestis on arenenud kodanikuühiskond. Mulle meeldib, kui inimesed ei ole ükskõiksed, pettunud või omakasuahned. Aga  vahel on mõnel heal mõttel raske ellu viidud saada, sest puudub juriidiline kirjaoskus. Ka kodanikuühiskonna puhul on väga oluline jälgida seadusi.

Kuidas see koostöö saaks veel efektiivsem olla? Kuidas neid algatusi paremini jõustada saaks?

See on küsimus, mida pean küsima nii oma kolleegidelt meie büroos kui laiemalt advokatuuri kolleegidelt. Võib-olla peaksime rohkem kõnelema sellest, mida me teeme. See pole sugugi eestlaslik, kõlab rohkem nagu kiitlemisena. Aga kui me räägime omavahel erinevatest projektidest, siis annab see ka rohkem kindlust, et oleme õigel teel, et advokaatide vabatahtlikku panust on professionaalse ja kõrgel tasemel erialatöö kõrval ka vaja. Ja muidugi on oluline õpetada kõigile, kellele vabatahtlikuna nõuks ja abiks oled, juriidilist kirjaoskust ja julgustada inimesi nõu küsima, kui ise päris kindel ei ole, kuidas üht või teist dokumenti koostada.

Kas soovitaksite koostööd Heateo SA toetatavate algatustega edaspidi ka teistele büroodele? Miks?

Ma ei taha anda ühtegi soovitust siin. Ma austan oma kolleegide valikuid ja nende tegevust. Aga meile on koostöö Heateo SA-ga toonud palju rõõmu. Ilmselt võib siia tuua ka näiteid kõigist büroodest. Minu teada Sorainen toetab näiteks Peeteli Sotsiaalkeskust, Varjupaikade MTÜ-d, Noored Kooli programmi ja palju muid olulisi valdkondi. Glikman Alvin LEVIN toetab lapsi, kes peavad veetma jõulud haiglas. Ellex Raidla liitus heategevusliku aktsiooniga „Annetame aega“. Ühiskonna paremaks muutmine on Eesti advokaadibüoode jaoks väga loomulik tegevus.