Javascript is required

Advokatuur jätkab koostöös Lastekaitse Liiduga abivajajate nõustamist ka 2015. aastal

PRESSITEADE

Advokatuur jätkab koostöös Lastekaitse Liiduga abivajajate nõustamist ka 2015. aastal

 

Eesti Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liit koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on advokaadid perekonnaõiguse vallas nõustanud tänaseks ligi 800 abivajajat. ”Advokaadid on valmis jätkama tasuta nõustamisi ka 2015. aastal”, kinnitas 1. juunil 2010. aastal käivitunud ja nüüdseks pea viis aastat kestnud projekti ellukutsuja advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Voltenbergi sõnul on lisaks iga kolmapäevastele nõustamistele Lastekaitse Liidus toimunud seminar-loengud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele. Samuti on advokaadid avaldanud nõuandeartikleid ajakirjas ”Märka Last”. Artiklid on nende suure populaarsuse tõttu tõlgitud ka vene keelde.

Nõustamised toimuvad eelneva registreerimise alusel igal kolmapäeval kell 15.00-18.00 Lastekaitse Liidu büroos, Tallinnas Endla tänav 6-18. Nõustamised toimuvad nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Nõustamiste puhul geograafilisi piiranguid ei ole, oodatud on abivajajad üle Eesti.

”Küllap on paljud kuulunud ka Skype’ teel nõustamistest Hiiumaa abivajajatele, mis sama projekti raames viiakse läbi samuti kolmapäeviti ning ka neile toimub eelnev registreerimine”, lisas Voltenberg. ”Lastekaitse Liidult saadud tagasiside kokkuvõtete kohaselt hindavad abisaajad osutatud teenust väga kvaliteetseks ja vajalikuks. Nõusoleku jätkata tasuta nõustamisi 2015. aastal, vajadusel ka seminare ning koolitusi, on andnud vandeadvokaat Katrin Orav, kes ühtlasi juhib advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni, ning advokaadid Eva Tibar, Piret Simm, Senny Pello, Helen-Lumelille Tomberg, Ene Mõtte ja Helen Hääl, kes kõik väärivad seni tehtu eest suurimat tänu.”

Valdava enamuse nõustatavate probleemidest saab jagada kolme suuremasse rühma. Esiteks, laste ülalpidamisega seotud küsimused olukorras, kus vanemate kooselu on lõppenud ja laps elab koos ainult ühe vanemaga. Siin on põhilisteks murekohtadeks elatise suurus ja selle sisu, samuti lahus elavalt vanemalt elatise sissenõudmisega seotud probleemid. Teiseks oluliseks valdkonnaks on lahus elava vanema edaspidine suhtlemine oma lapsega, kuidas seda korraldada ning millised on lahus elava vanema õigused ja võimalused. Kolmandaks laste hooldusõigusega seotud küsimused, sh millisel juhul on põhjendatud taotleda vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamist ja ainuhooldusõiguse üleandmist ühele vanemale. Aga ka probleemid, mis on seotud põlvnemise tuvastamise, vanavanemate õiguste, rahvusvahelise eraõigusega, samuti varalised küsimused.

 

 

Lisainfo:

Eesti Advokatuur

Tel: 662 0665

E-post: advokatuur@advokatuur.ee