Javascript is required

Advokatuur: advokaadid võivad kasutada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguslikke vahendeid kliendi esindamiseks

PRESSITEADE
28. aprill 2015. a

Advokatuur: advokaadid võivad kasutada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguslikke vahendeid kliendi esindamiseks

14. aprilli Eesti Päevalehes ilmus artikkel “Kohtunik Neinar Seli kaitsjatele: teie tulite siia esinema”, milles esineb kriitika advokaadi soovi suhtes esineda ringkonnakohtu istungil suulise kõnega.

Väljavõte Eesti Päevalehe 14.04.15 artiklist:

“Kuigi tavapäraselt käib menetlus selles kohtuastmes kirjalikult, taotles Seli kaitsja, et tuldaks ka kokku. Ta soovis ringkonnakohut veenda suulise kõnega, isegi hoolimata sellest, et seda praktikat ei peeta tänapäeval heaks tavaks. Kuigi Kairjak esitas koos teise kaitsja Helmut Pikmetsaga oma kaitsekõne veenvalt ja seda tunnustas ka riigiprokurör Evestus, olid kohtunikud Kairjaki soovist asja arutamiseks kokku tulla häiritud.”

Advokatuuri põhiõiguste komisjoni hinnangul on kohtupraktikas, eriti ringkonnakohtutes, tõepoolest hakanud levima mõtteviis, mille kohaselt  kohtunikud taunivad advokaatide taotlust asja arutamiseks kohtuistungil.

Komisjoni esimehe Aivar Pilve sõnul on advokatuur aga seisukohal, et advokaat peab klienti esindades vastavalt seadusele ja kutse-eetikale kasutama kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguslikke vahendeid oma kliendi huvide kaitsmiseks. “Kui klient ja advokaat soovivad asja arutamist suulisel istungil, on see tavapärane praktika kooskõlas põhiseaduse § 24 regulatsiooniga, mille kohaselt igaühel on õigus olla oma kohtuasja arutamise juures,” lisas Pilv.

Kuna tegemist on põhiõigusega, ei saa selle õiguse kasutamine olla Pilve sõnul ei õiguslikult ega ka eetiliselt kuidagi taunitav.

Lisainfo:

Kristel Voltenberg,  kantsler
Eesti Advokatuur
Rävala pst 3, Tallinn
Tel: 662 0665
E-post: Kristel.Voltenberg@advokatuur.ee