Javascript is required

Advokaatidelt lastega peredele: heategevuslik nõustamisprojekt “Hea nõu lastega peredele” – et õigusteadlikkus kasvaks ja õigusprobleemid ei veereks lumepallina suuremaks.

Tehtud tööle on hea tagasi vaadata ja tegijaid tänada. Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevusliku nõustamisprojekti „Hea nõu lastega peredele!“ raames sai 2022 aastal tasuta õigusnõu 133 peret. Suur tänu pikaajaliselt projektis osalenud advokaatidele: Helen Tomberg, Eva Tibar, Tiina Mare Hiob, Helen Hääl, Eve Selberg, Natalja Santaševa, Ene Mõtte, Katrin Orav, Marje Mängel, Senny Pello-Lepik ja Oksana Sobko, kes mullu jagasid tasuta õigusnõu väga eriliigilistes küsimustes, mh: hooldusõigus; elatis; lapsega seotud otsustusõigused; varalised küsimused; piiriülesed juhtumid; lapse õigused suhetes vanematega; isaduse tuvastamine, lapse õigus oma vanemaga mitte kohtuda; vanavanemate õigused. Nõustati ka väga tõsistel teemadel nagu lähisuhtevägivald, lähenemiskeeld, sõltuvusprobleemid või vaimse tervise probleemid vanemal. Nõustamisele pöördusid ka lapsed ise vanema ülalpidamiskohustuse eiramise küsimuses.

 

Tunnustame väga nõu küsijaid, kes soovivad enda õigusteadlikkust tõsta ja tahavad teada, millised on lapse õigused, mis on lapse parim huvi ja kuidas nende õiguste eest seista.

 

Sel korral tähistasime möödunud nõustamisaastat 15. veebruaril ja seilasime külla Soome Lastekaitse Keskliidule, mis tegutseb Soomes alates 1937. aastast laste ja perede eest seisvate organisatsioonide katusena. Küllasõit headele Soome lapse õiguste eest seisjatele teostus tänu Lastekaitse Liidu lapse õiguste koordinaatorile Helika Saarele. Siinkohal on hea märkida, et Helika panus pikaaegse koostööpartneri, lapse õiguste selgitajana ja nende eest seisjana on hindamatu. 

 

Kantsler Leen Eenpalu tutvustas headele võõrustajatele projekti. Kusjuures Soomes sellises mahus koordineeritud tasuta nõustamisprojekti koostöös Advokatuuriga ei ole – seega panime ka neile mõtte idanema. Võõrustajad said hea ülevaate Eesti perekonnaõiguse valdkonna aktuaalsematest teemadest advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni esinaiselt vandeadvokaat Katrin Oravalt.  

 

Tundsime projekti jätkusuutlikkuse üle uhkust ja eraldi märkisime ära advokaadid Helen Tomberg, Eva Tibar, Tiina Mare Hiob, Helen Hääl, kes on projektiga kaasas alates selle algusest s.o 2010 aastast. Tänaseks on nõustatud projektis üle 2000 pere!

 

 

Arutelu toimus lapse õiguste, laste vastu suunatud vägivalla, aga ka kõrge konfliktsuse tasemega lahutuste, lahutuse järgse vägivalla ja võõrandamise teemadel.

Sama valdkonna inimesed jagavad samuti väärtusi ja teineteist mõistetakse tihti poolelt sõnalt. Soome Lastekaitse Keskliidu juhtaja Ulla Siimes ja programmijuht Oona Ylönen,  Merikratos oy juhtiv jurist Anna Nyrhinen, Soome Varjupaikade- ja turvakodudeliidu nõunik Johanna Vaitomaa – täname loengute ja sissevaate eest Soome laste õiguste valdkonnas toimuvasse.

 

Juttu tuli muu hulgas lapsele tekitatud pöördumatu kahju hinnaga Soome lastekaitse süsteemis süsteemsed muutused esile kutsunud 8-aastase Vilja Eerika juhtumist, millest Soomes kõik teavad ning mis on siiani põhjusega kõigi meeltes. Soome spetsialistid nentisid, et kahjuks on tööpõld jätkuvalt lõppematu. Ennetustöö ei lõpe ja üleskutseid märkamisele ei ole kunagi liiga palju. Igaühe väike panus ja teadlikkuse tõus on hindamatu väärtusega, sest tihti pole vaja enamat kui vaid natuke rohkem huvi tunda, kuidas lapsel läheb. Ka meil igaühel on Eestis kohustus teavitada abivajavast lapsest lastekaitseseaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat.

 

Artikli autor: Leen Eenpalu