Javascript is required

Advokaatide tasuta perenõustamisi on toimunud üle 650

PRESSITEADE
30. detsember 2013

Advokaatide tasuta perenõustamisi on toimunud üle 650

Eesti Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liit heategevusliku nõustamisprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames on tänaseks toimunud üle 650 nõustamise ning projekt jätkub ka 2014. aastal.

2013. aastal toimusid nõustamised Tallinnas, kus neid aasta peale kogunes 133 ja Hiiumaal, kus alates aasta algusest nõustati Skype’i teel 17 inimest. Septembris käivitus nõustamine Viljandis ning juriidilist nõu on nelja kuu jooksul saanud 15 inimest.

Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ütles, et 2010. aastal alanud nõustamiste järele on endiselt suur nõudlus ning advokaatide poole pöördutakse väga erinevate probleemidega. „Siiski põhilised teemad on seotud laste õiguste, hooldusõiguse, elatise ja suhtluskorraga. Lisaks soovisid inimesed teada oma õiguste ja kohustuste kohta muutuvates peremudelites.“

Hooldusõiguse probleemide aktuaalsust näitab asjaolu, et läinud aastal oli ainuüksi lahutuseni jõudnud peredes statistikaameti andmetel kokku üle 2400 alaealise lapse, kusjuures kolmelapseliste perede lahutusi oli 78 ning viiel korral toimusid lahutused peredes, kus oli lapsi viis või rohkem.

29. novembril toimus Tallinna Ülikoolis Eesti Advokatuuri eestvedamisel MTÜ Lastekaitse Liidu ja Tallinna Ülikooliga koostöös hooldusõigusalane koolitus-seminar „Samal poolel – lapse poolel“. Seminarile kogunes üle Eesti ligi 140 lastekaitsetöötajat ning neile esinesid perekonnaõigusega igapäevaselt tegelevad advokaadid.

Peale tasuta perenõustamisi ning seminaride korraldamist jätkavad advokaadid nõustamisprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames nõuandeartiklite kirjutamist ajakirjas Märka Last.

Kogu projektiga on hetkel seotud 16 advokaati: Ene Ahas, Maire Arm, Veronika Aunpu, Tiina Mare Hiob, Helen Hääl,  Maili Kalmus, Helina Luksepp, Eeva Mägi, Katrin Orav (Kahn), Senny Pello, Maria Peterson, Kairi Pobbul, Piret Simm, Eva Tibar-Šuvalov, Katrin Tamre, Helen-Lumelille Tomberg. Hiiumaa nõustamisega tegelevad neist Ahas, Luksepp, Orav ja Tomberg ning Viljandis Kalmus ja Tamre.

Iga 45-minutilise nõustamise raames tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat asjakohaste abitaotluste vormistamisel.

2014. aastal 95. aastapäeva tähistav Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 879 liiget.

Nõustamise kohad ja kontaktandmed:

Nõustamispäevad toimuvad Tallinnas kolmapäeviti kell 15-18 Lastekaitse Liidus Tallinnas, aadressil Endla 6-18, eelregistreerimisega telefonil 631 1128.

Hiiumaal saab üks kord kuus kolmapäeviti kell 15-18 Skype’i teel tasuta nõustamist Kärdlas asuvas Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskuses (HUPS) aadressil Uus tn 2b. Nõustamisele registreerumine toimub Hiiumaa Lastekaitse Ühingu eestvedamisel aadressil lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee või telefonil 524 5029.

 

Lisainfo:
Kristel Voltenberg
Eesti Advokatuuri kantsler
Tel: 662 0665
E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee