Javascript is required

Advokaadiks pürgib üha uusi noori juriste

Advokaadiks pürgib üha uusi noori juriste

Advokatuuri juhatuse otsusega lubati 18. augustil toimuvale advokaadieksamile 35 soovijat, kellest 25 avaldasid soovi sooritada vandeadvokaadi abi eksamit.

Uuele eksamikorrale tuginedes (kehtiv alates 01.01.2014) toimuvad advokaadieksamid soovijatele kaks korda aastas. Uue korra järgne esimene eksam toimus 27. jaanuaril ja sellest võttis osa 22 vandeadvokaadiks ja 58 vandeadvokaadi abiks pürgijat. Teisele eksamile on tänaseks registreerunud ühtekokku 25 vandeadvokaadi ja 49 vandeadvokaadi abi eksamit sooritada soovijat.

Aastate jooksul on advokatuuri liikmete arv järk järgult kasvanud. Seisuga 01.06.2014. a on advokatuuri liikmeid kokku 910, kellest 586 vandeadvokaati, 144 vandeadvokaadi vanemabi ning 198 vandeadvokaadi abi.