Javascript is required

Advokaadid kinkisid oma kutseühenduse, Eesti Advokatuuri sajanda sünnipäeva puhul koolidele hulga harivaid loenguid

Jaanus Tehver_Läänemaa Ühisgümnaasiumis

Advokaadid kinkisid oma kutseühenduse, Eesti Advokatuuri sajanda sünnipäeva puhul koolidele hulga harivaid loenguid

Advokatuur kinkis möödunud aastal oma sajanda sünnipäeva ja Tagasi Kooli programmi raames kooliõpilastele hulga loenguid, mis tutvustasid advokaadi tööd ning avasid uksi õigusmaailma huvitavatesse koridoridesse. Möödunud aasta sügisel oli Tagasi Kooli programmi fookuses karjäär ja sellega seonduv. Külalistunnid olidki mõeldud selleks, et tutvustada õpilastele erinevaid ameteid ning aidata neil teha elus teadlikke valikuid. Algatuses osales enam kui 50 advokaati. Siin loos on ära toodud vaid mõned neist.

COBALTi büroo vandeadvokaat Heleri Tammiste käis möödunud aasta 8. novembril oma tööd tutvustavat loengut pidamas Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Seal oli jutuks, mis ametiga üldse tegemist on ning kuidas advokaadiks saadakse, mis on advokaaditöö müüdid ja tegelikkus, mis on selles töös kõige raskem ning millised on advokaaditöö positiivseimad küljed.

Eesti Advokatuuri esimees, advokaadibüroo Tehver&Partnerid vandeadvokaat Jaanus Tehver rääkis  Läänemaa Ühisgümnaasiumi abiturientidele ja 10. sotsiaalsuuna õpilastele oma tööst mööduud aasta 31. oktoobril. Loengus keskendus Tehver õigusemõistmisega kaasnevatele dilemmadele kriminaalmenetlustes. Küsimustena esitatud seisukohad ärgitasid noori mõtlema põhiõigustele ja nende tagamisele: millised peaksid olema politsei ja prokuratuuri õigused kurjategijate kinnipidamisel ning süüdimõistmisel; mida teha, et vältida ekslikke kohtuotsuseid; kuidas tagada süütuse presumptsioonist kinnipidamine; kas advokaadi ülesandeks on tagada aus ja õiglane menetlus või vältida oma kaitsealuse süüdimõistmist ning karistamist; kumb variant on parem, kas kurjategija vabaduses või kurjategija, kes on vanglas, ent ekslike tõenditega?

18. oktoobril käis Tapa Gümaasiumis karjääriõpetuse tunni raames oma tööst rääkimas LEXTALi advokaadibüroo advokaat Kadi Saluste, kes vastas muuhulgas uudishimulike õpilaste küsimustele- mida kujutab endast advokaadi töö ja kui palju advokaat palka saab?

Oktoobris külastas Räpina Ühisgümnaasiumit advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Andrei Svištš ja pidas loengu teemal “Advokaat ja meedia”. Ettekanne käsitles seejuures mitmeid õpilaste, aga ka õpetajate jaoks huvipakkuvaid teemasid nagu meedia roll kohtumenetluste kajastamisel, valeuudiste levik ning kommentaaride kirjutamise või arvamuse avaldamisega seonduv tasakaal sõnavabaduse ja vastutuse vahel.

Võnnu Keskkoolis ja Otepää Gümnaasiumis käis tundi andmas Advokaadibüroo Derling Primus vandeadvokaat Alo Noormets, kes rääkis gümnaasiumiõpilastele sellest, mida advokaaditöö endast tegelikkuses kujutab ja kuidas advokaadiks saada. Õpilastelt saadud tagasiside oli Alo esinemise kohta väga positiivne ja inspireeriv. ”Oleme Alo Noormetsa esinemisega väga rahul. Esitlus oli hästi läbi mõeldud, elav ent samas ka mõtlemapanev. Ootame Alo Noormetsa järgmisel aastal Võnnu Keskkooli tagasi,” kirjutas kooli õppejuht Erika Tiiman tagasisidena.

Tallinna Muusikakeskkoolis käis loengut pidamas bnt attorneys-at-law Advokaadibüroo vandeadvokaat Aet Bergmann. Kuna Muusikakeskkooli kasvandikud pürgivad üldjuhul muusikuteks ja mitte advokaatideks (ehkki Eesti Advokatuuri liikmete hulgas on sellest reeglist mainekaid erandeid), oli loengu fookus pigem neil juriidilistel teemadel, mida noored sellises kutsetöös võiksid vajada: lepinguõigus, autoriõigused ja üldised küsimused kodaniku vastutusega täiskasvanuks saamisel.

Möödunud aasta  1. novembri hommikul kogunesid Kunda Ühisgümnaasiumi gümnasistid kooli aulasse, et kohtuda vandeadvokaat Küllike Nammiga. Tema loengu fookuses oli advokaadikutse kui karjäärivalik. Õpilased said aimu sellest, mida, kus ja kui palju õppima peaks, et lõpuks kohtusaalis kaitsja rollis olla. Veel uurisid õpilased, kui palju on Eesti kohtusaalides näitemängu ja teatraalust. Nammi sõnul on meie ja ameerika kohtusüsteem nii erinevad, et filmidega paralleele tõmmata ei saa. Samas tõi Namm välja, et hoolimata faktidele ja tõenditele keskendumisest, on kindlasti oluline roll ka kaitsja verbaalsel võimekusel.
Advokaadi töös on palju vastutust ja pinget. Peab olema suuteline kliendi saladust hoidma ning tulema toime ka meediakäraga, tõi Namm välja. Ta rõhutas, et advokaat ei kaitse mitte kunagi tegu, vaid inimest ning fookuses on õige ja põhjendatud karistuse määramine.

Koolidelt saadud tagasiside põhjal jäid õpilased külalisloengute ja esinejatega väga rahule. Mitmeski koolis tehti kohtumise järel juba uusi kokkuleppeid järgmisteks kohtumisteks.

Suur-suur aitäh kõikidele, kes leidsid aega ja tahet oma elukutset kooliõpilastele tutvustada!

 

Räpina Ühisgümnaasium_Andrei Svištš

Tallinna Muusikakeskkool_Aet Bergmann

Tapa Gümnaasium_Kadi Saluste