Javascript is required

Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas

Värskes Juridica erinumbris ilmus kohtunik Heili Sepa artikkel “Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas”

Advokaadi ja kliendi suhtluse konfidentsiaalsus peab olema kaitstud, sest see on üks efektiivse kaitsjatöö võtmeelemente; see privileeg julgustab avatud ja ausat suhtlust advokaadi ja kliendi vahel ning konfidentsiaalne suhtlus kaitsjaga on kaitstud konventsiooni alusel kaitseõiguse olulise garantiina. Advokaadi-kliendi privileegi rikkumiseks ei peagi keegi ilmtingimata saama ligi sisulisele suhtlusinfole – kaitseõiguse teostamise efektiivsust võib oluliselt õõnestada juba pelk usk, et kõnesid advokaadiga on pealt kuulatud, mis pärsib paratamatult kliendi ja kaitsja suhtluse avatust.*

Täismahus artikkel on kättesaadav siin.

Artiklile jätkuks on ilmunud artikkel “Advokaadibüroo läbiotsimine: probleemid Eestis ja võimalikud lahendused”, mis ilmus Juridica 2020. aasta seitsmendas numbris. Loe artiklit siit.

* EIKo 19.05.2007, 14437/05, Modarca vs Moldova, p 87 ja 89.