Javascript is required

Abielulahutuste kasvuga süvenevad laste hooldusõiguse probleemid

Pressiteade

28. november 2013

 

Abielulahutuste kasvuga süvenevad laste hooldusõiguse probleemid

 

Abielulahutuste kasvuga süvenevad laste hooldusõiguse probleemid ning seetõttu korraldab MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooliga reedel, 29. novembril Tallinna Ülikoolis hooldusõigusalase seminari „Samal poolel – lapse poolel“. Seminarile koguneb üle Eesti ligi 140 lastekaitsetöötajat ning neile esinevad perekonnaõigusega igapäevaselt tegelevad advokaadid, teatas advokatuur.

Hooldusõiguse probleemide aktuaalsust näitab asjaolu, et läinud aastal oli ainuüksi lahutuseni jõudnud peredes statistikaameti andmetel kokku üle 2400 alaealise lapse: ühe lapsega perede lahutusi oli 1121, kuid näiteks kolme lapsega juhtumeid 78 ning viiel korral toimusid lahutused peredes, kus oli lapsi viis või rohkem. Eestis on viimastel aastatel abielulahutuste arv kasvanud: 2012. aastal oli kokku 3149 lahutust, samas kui 2009. aastal 2948.

„Hooldusõiguse probleemid puudutavad loomulikult ka neid lapsi, kelle vanemad ei ole abielus olnud, mis suurendab probleemide aktuaalsust veelgi. Seminari keskne teema on muudatused hooldusõiguses, sh hooldusõiguse piiramine, peatamine ja lõpetamine.  Seminaril tuleb arutusele ka üha sagedamini probleeme tekitav suhtluskorra täitmine. Need on olukorrad, kus vanem pahatahtlikult takistab lapse suhtlust teise vanemaga või ei täida kokkulepitud suhtlemiskorda. Kuivõrd vanemad soovivad üha enam veeta võrdselt aega oma lastega, tuleb arutusele kindlasti ka see, millal on põhjendatud  ja õigustatud määrata lapse elukoht selliselt, et üks nädal elab laps ühe vanema juures ja teise nädala teise juures,“ ütles seminari moderaator, vandeadvokaat Katrin Orav.

„Lastekaitsetöötajate vajadust õigusalase koolitusnõustamise järele kinnitab nii Riigikontrolli audit „Laste hoolekande korraldus valdades ja linnades“, kui ka 2013. aasta juunis MTÜ Lastekaitse Liit poolt kohalike omavalitsuste lastekaitsespetsialistide seas läbiviidud uuring „Lapse heaolu hindamine“. Suured tänud Eesti Advokatuurile ja Tallinna Ülikoolile, kes tulid seminari „Samal poolel – lapse poolel“ ideega kaasa,” rõhutab Helika Saar Lastekaitse Liidust.

„Seminari tulemusena soovitakse parandada lastekaitsetöötajate perekonnaõigusalast teadlikkust, kuna tänaseks on kohtupraktikat 2010. aastal jõustunud perekonnaseaduse pinnalt juba mõnevõrra tekkinud. Tihti jõuavad abivajavad oma murega esmalt lastekaitsetöötaja juurde, kellest sõltub päris palju, millisel viisil asi lahenduse saab, kas ta näiteks suunab vanemaid mingites küsimustes kompromissile või on vaja psühholoogi või perelepitaja  abi või läheb asi kohe kohtusse,“ märkis Orav.

Orav juhib ka advokatuuris tänavu loodud perekonnaõiguse komisjoni, mille peamiseks eesmärgiks on perekonnaõiguse õigusloome ja -praktika analüüsimine ning vajadusel ettepanekute koostamine seadusandluse või õiguspraktika muutmiseks.

Alates 2010. aastast on Eesti Advokatuur koostöös Lastekaitse Liiduga viinud läbi heategevuslikku projekti “Hea nõu lastega peredele”, mille raames on nõustatud ligi 650 abivajajat. Tänavu toimuvad nõustamised Tallinnas, Viljandis ning Skype’i teel Hiiumaal.

Tuleval aastal 95. aastapäeva tähistav Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 872 liiget.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee

 

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Tel: 631 1128

E-post: liit@lastekaitseliit.ee