Javascript is required

Aasta advokaatideks valiti Gerli Kilusk, Elise Vasamäe ja Kaido Pihlakas

PRESSITEADE
19.12.2016

    
Aasta advokaatideks valiti Gerli Kilusk, Elise Vasamäe ja Kaido Pihlakas

2016. aasta silmapaistvaimateks advokaatideks valiti Gerli Kilusk kutsetegevuse kategoorias, Elise Vasamäe ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse kategoorias ning Kaido Pihlakas panuse eest advokatuuri töösse.

“Aasta advokaadi tiitliga tunnustame kolleege, kes on viimase aasta sees silma paistnud teenetega nii advokatuuri kui ka ühiskonna ees ning oma kõrgetasemelise kutsetööga. Advokatuuri tunnustus aitab ka avalikkusel advokaate märgata ja paremini aru saada meie kaalukast rollist ühiskonnas,” märkis advokatuuri esimees Hannes Vallikivi.

Aasta advokaatide nominatsioon koostati advokatuuri liikmetelt, kohtutelt, prokuratuurilt ja Eesti Advokatuuri koostööpartnerilt Lastekaitse Liidult laekunud ettepanekute põhjal.

Vandeadvokaat Gerli Kilusk advokaadibüroost Primus pärjati aasta advokaadi tiitliga kutsetegevuse kategoorias. Kilusk paistis 2016. aastal silma mitme suure tehingu nõustamisega. Näiteks esindas Kilusk LHV Gruppi seoses võlakirjade ja aktsiate esmase avaliku pakkumisega ja börsil noteerimisega ning nõustas hiljuti väljakuulutatud Starmani müügitehingut.

Aasta advokaat ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse alal on vandeadvokaat Elise Vasamäe, advokaadibüroost Aavik & Partnerid, keda tunnustati viivisekalkulaatori väljatöötamise eest. “On äärmiselt tore, et meie kolleeg on omal initsiatiivil arendanud välja töövahendi, millest on puudust tuntud aastaid ja millest on abi paljudele inimestele. Ettepanekud Elise Vasamäe pärjamiseks tuli nii kohtunike kui meie oma liikmete seast,” lisas Vallikivi.

Aasta advokaadi tiitli advokatuuri kategoorias pälvis emeriitadvokaat Kaido Pihlakas Emeriitadvokaatide Kogu käivitamise eest. Tegemist on ühtlasi advokatuuri teenetemedali kavaleriga. “Emeriitadvokaadi staatus võimaldab advokatuurist hoolivatel teenekatel kolleegidel ka pensionipõlves säilitada sidet meie kutseorganisatsiooniga,” sõnas Eesti Advokatuuri esimees.

Aasta advokaadi tiitel anti välja kolmandat korda. Varasematel aastatel on aasta advokaadi tiitli saanud: Küllike Namm, Martin Tamme, Ene Ahas, Urmas Ustav, Anti Aasmaa ja Karin Madisson.

Eesti Advokatuur on 1919. aastal 14. juunil asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.  2016. aasta lõpu seisuga on Eesti Advokatuuri liikmeid kokku 988.