Javascript is required

Aasta advokaadid valitud

Pressiteade

13. juuni 2014

 

Aasta advokaadid valitud

 

Eesti Advokatuuri juhatus taaselustas Aasta advokaadi aunimetuse ning omistas selle tänavu eri kategooriates kolmele vandeadvokaadile. Kutsetegevuse kategoorias pälvis aunimetuse Anti Aasmaa, organisatsiooni kategoorias Urmas Ustav ning ühiskondliku ja vabatahtliku tegevuse kategoorias Ene Ahas.

„Advokaadiametisse on sisse programmeeritud keerulised ja isikuomadusi proovile panevad teemad, mis esitavad advokaatidele kõrgeid nõudmisi. Lisaks haridusele ja kogemusele on oluline professionaalne pühendumus, mida soovimegi Aasta advokaadi aunimetusega tunnustada. Esimesed laureaadid on näidanud oma valdkondades väljapaistvaid tulemusi,“ märkis Eesti Advokatuuri esimees Sten Luiga.

Anti Aasmaa puhul tõi advokatuur esile, et varem Lääne-Viru maakohtus kriminaalhooldusametniku ja kohtu konsultandina töötanud vandeadvokaat Aasmaa puhul väärib esiletõstmist julgus võtta kaitsta ja esindada keerulisi ja esmapilgul lootusetuid juhtumeid ning kasutada ära kõiki võimalusi, mida Eesti ja Euroopa õigussüsteem selleks võimaldab. Eraldi väärib Aasmaa puhul äramärkimist fakt, et ta on suutnud äratada ühiskonnas huvi sedavõrd delikaatse teema suhtes, nagu seda on tahtevastasele sundravile paigutamine. Aasmaa visad katsed kaitsta edukalt asjaomaste isikute huve ja teha seda riigi õigusabi süsteemi poolt võimaldatud nappide vahendite raames on kindlasti heaks eeskujuks.

Vandeadvokaat Ene Ahas on olnud algusest peale seotud Eesti Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liit heategevusliku projektiga „Hea nõu lastega peredele“. Ta on aktiivselt nõustanud vabatahtlikuna abivajajaid nii Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas kui ka Skype’i teel Hiiumaal ja seda nii eesti kui ka vene keeles. Lisaks eeltoodule on Ahas aktiivselt osalenud konstruktiivsete ettepanekutega seadusloome protsessis.

Vandeadvokaat Urmas Ustav on näidanud oma kutsetegevuses üles suurt professionaalsust ning Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimehena on Ustav muutnud advokaadieksami läbiviimise korda, mille eesmärgiks on tõsta advokaatide kvalifikatsiooni. Ustav on kutsesobivuskomisjoni juhtides näidanud üles äärmist pühendumust advokatuurile kui organisatsioonile.

Nii Aasmaa kui ka Ahas on advokatuuri liikmed 2006. aastast ning Ustav 1996. aastast ja kõik nad on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Aasta advokaadi aunimetused tehti teatavaks 12. juunil toimunud Eesti Advokatuuri 95. aastapäeva üritusel ning laureaatidele anti üle disainer Marion Isabelle Variku loodud meene. Aunimetusega Aasta advokaat tõstetakse esile ja tunnustatakse igal aastal ühte kuni kolme advokaati, kes on eelnenud aastal silma paistnud kutsetöö kõrge kvaliteediga, olnud heaks ja usaldusväärseks kolleegiks teistele advokaatidele ja/või muudele õiguskutses tegutsejatele, osalenud vabatahtlikus töös, edendanud ühiskondlikku diskussiooni või pälvinud muul moel esiletõstmist ja lugupidamist.

14. juunil 1919. asutatud Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuri kuulub 910 liiget.

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg
Kantsler

Eesti Advokatuur

Telefon: 662 0665

kristel.voltenberg@advokatuur.ee