Javascript is required

Aasta advokaadi poolt loodud viivisekalkulaator on nüüdsest registreeritud kaubamärk

16.03.2017 registreeriti Eesti Patendiameti kaubamärkide registris kaubamärk „Viivisekalkulaator“ (kaubamärgitunnistus väljastati 21.03.2017). Viivisekalkulaatori autori Elise Vasamäe sõnul esitati taotlus kaubamärgi registreerimiseks 07.03.2016, st ajaliselt paar nädalat enne, kui viivisekalkulaatori rakendus internetis üldsusele kättesaadavaks tehti. Advokaadibüroos Aavik & Partnerid  töötav Elise Vasamäe on vandeadvokaadina spetsialiseerunud intellektuaalomandile ning seetõttu teadlik, kui oluline on loometöö resultaate kaitsta. Advokaat märgib, et registreeritud kaubamärgi korral on kaubamärgi omanikul märkimisväärselt kergem vajadusel oma õigusi kaitsta. Lisaks on oluline, et kaubamärgi õiguskaitse hakkab kehtima juba alates kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast.

Viivisekalkulaatori kohta leiad infot kodulehel www.viivisekalkulaator.ee.

Viivisekalkulaatori väljatöötamise eest pälvis Elise Vasamäe möödunud aastal aasta advokaadi tiitli ühiskondliku- ja vabatahtliku tegevuse kategoorias.