Javascript is required

30. juunil külastas advokatuuri Ukraina kõrgetasemeline delegatsioon

30. juunil toimus advokatuuris kohtumine Ukraina peaprokuröri asetäitjaga, kellega koos olid ka teised kõrged ametnikud Ukraina riigiprokuratuurist, politseist ja siseministeeriumist ning kelle näol on tegemist inimestega, kes otsustavad Ukrainas ülemineku digitaalsele menetlusele.

Eesti Advokatuuri riigi õigusabi komisjoni esimees Dmitri Školjar tutvustas väliskülalistele e-toimikut1 ja riigi õigusabi infosüsteemi2 ning seda,  kuidas käib advokaadi valimine ja määramine kriminaalmenetluses.

Ootamatult palju ja väga detailseid küsimusi oligi just Eesti kriminaalmenetluse ning riigi õigusabi ja infosüsteemi põhimõtete ja praktika kohta. Juttu oli üldmenetlusest, tõendite kogumisest advokaadi poolt ning advokaadi venitamistaktikast.

Dmitri Školjari sõnul olid delegatsiooni liikmed RIS-i süsteemist vaimustuses ning kaaluvad midagi sarnast ka Ukrainas.

 

  • Visiidi eesmärk oli anda ülevaade Eesti digimenetluse arengust. Visiidi raames kirjeldatakse Eesti digilugu, antakse ülevaade otsustusprotsessidest, digitaliseerimise rahastamisest ning asutustevahelisest koostööst süsteemide ülesehitamisel. Samuti kirjeldatakse digitaalse kriminaalmenetluse tähendust nii avatud ühiskonna kindlustamisel, menetluste kiirendamisel kui ka juhtimistööriistana erinevatel tasanditel.
  • Visiiti korraldas Eesti Idapartnerluse Keskus (EIPK) Euroopa Liidu rahastatud ÜRO Projektiteenuste Büroo (UNOPS) elluviidava PRAVO Police programmi raames.
  • Piltide eest täname Eesti Idapartnerluse Keskust

E-toimik on veebipõhine infosüsteem, kuhu on koondatud tsiviil-, haldus- , kriminaal- ja väärteomenetluse dokumendid, nendega seotud toimingud, muu andmestik ja protsessid.  E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel esitada kohtule elektrooniliselt menetlusdokumente ja jälgida nendega seonduvat kohtumenetluse käiku. https://www.rik.ee/et/e-toimik

2 Riigi õigusabi tähendab, et kahtlustataval, süüdistataval ja kannatanul on võimalus saada õigusnõu oma ala asjatundjalt – advokaadilt. Advokaadid on Eesti Advokatuuri liikmed ja neile on seatud kõrged kutsenõuded. https://www.riigioigusabi.ee/file.php?feID=758ca558873057bb305714029b6fe5d1