Javascript is required

30 advokaati sai täna kutsetunnistuse

Täna andis Eesti Advokatuuri esimees Jaanus Tehver Tallinna Ringkonnakohtu suures saalis 18 vandeadvokaadile ja 12 vandeadvokaadi abile üle kutsetunnistuse. Vandeadvokaadid andsid samas ka vande. Lisaks võeti vandeadvokaadi abid Eesti Advokatuuri liikmeteks.

“Eesti on pärast tänast sündmust 30 tippeksperdi võrra rikkam ning ka advokatuuri ridadesse lisandus 12 uut liiget,” võttis piduliku sündmuse kokku Advokatuuri esimees Jaanus Tehver. Ta lisas, et advokaadi amet kogub ühiskonnas järjest enam tähtsust ning nagu igal inimesel on oma perearst, peaks igal inimesel olema ka oma õigusnõustaja. “Me liigume oma organisatsioonis järjest enam selle poole, et tagada professionaalse õigusnõu kättesaadavus kõikidele, kes seda parasjagu vajavad. Advokaadi teenuse saamine ei tohiks olla midagi elitaarset,” lõpetas Tehver.

Vandeadvokaadi ja vandeadvokaadi abi kutsetunnistuse saamise eelduseks on eksami sooritamine. Advokaadi eksam kestab kaks päeva ning koosneb kolmest osast. Esimesel päeval toimub kirjalik eksam. Selle läbinud pääsevad edasi kaasuse lahendamisele, mis toimub päeva teises pooles. Eksami kolmas osa toimub suulises vormis ning sellele pääsemise eelduseks on advokaadieksami kirjaliku osa ehk testi ja kaasusülesande sooritamine positiivsele tulemusele.

Tänavusel esimese poolaasta eksamil osales 80 eksamineeritavat, kellest 28 osales vandeadvokaadi ja 52 vandeadvokaadi abi eksamil.

Taustaks:

Eesti Advokatuur on 14. juunil 1919. aastal asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid-advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.

Tänase sündmuse järel on Eesti Advokatuuril 1100 liiget.

Fotode autor: Rene Riisalu.