Javascript is required

29 advokaati said täna kutsetunnistuse

Eesti Advokatuuri pressiteade

24.09.2020

29 advokaati said täna kutsetunnistuse

Täna toimus Tallinna Ringkonnakohtu suures saalis uute vandeadvokaatide ja vandeadvokaadi abide pidulik vastuvõtt. Advokatuuri esimees Jaanus Tehver andis pärast vande andmist üle kutsetunnistused 6 värskele vandeadvokaadile ning Eesti Advokatuuri võeti vastu 23 uut vandeadvokaadi abi.

„Traditsiooniks saanud sündmuse järel saab Eesti juurde hulga tippspetsialiste, kes asuvad oma teadmisi rakendama kõigi õigusnõu vajavate inimeste hüvanguks,“ ütles Advokatuuri esimees Jaanus Tehver. Ta lisas, et advokatuuri liikmeskonna kasv aitab kaasa advokatuuri eesmärgile muuta kvaliteetne õigusabi Eestis kättesaadavaks kõigile. „Ma julgen väita, et advokaaditeenus on Eestis täna kättesaadavam kui kunagi varem. Iga advokatuuri ridadesse lisanduv noor kolleeg annab oma panuse sellesse, et iga professionaalset õigusnõu vajav inimene leiab sobiva spetsialisti ning me seisame kõik koos selle eest, et inimeste õigused Eestis oleksid kaitstud,” lõpetas Tehver.

„Advokatuuri liikmesus on ennekõike oluline mitte mulle, vaid neile, kellele tulevikus advokaadina abiks olen,“ ütles vandeadvokaadi abiks saanud Siim Vahtrus Advokaadibüroost Derling Primus. Ta lisas, et advokaadistaatus annab kindlustunde õigusnõu kvaliteedi osas ning kaitseb kliendi huve parimal viisil.

Kutsetunnistuse saamiseks tuleb läbida eksam, mis koosneb kolmest osast. Esimeses osas sooritatakse erinevaid õigusvaldkondi hõlmav kirjalik test, mille läbinud pääsevad edasi kaasusele. Kaasuse käigus tuleb lahendada etteantud õiguslik olukord advokaadi kliendile parimal viisi. Lahendamiseks on aega 5 tundi. Eksami kolmas osa on vestlus advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmetega, kus käsitletakse eelkõige advokatuuriseaduse ja advokaadi kutse-eetikaga seonduvat.

Taustaks:

Eesti Advokatuur on 14. juunil 1919. aastal asutatud advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Eesti Advokatuur abistab advokatuuri liikmeid-advokaate nende kutsealases tegevuses ja teostab ühtlasi järelevalvet, samuti seisab hea Eesti advokaatide traditsioonide edasikandumise eest.

Tänase sündmuse järel on Eesti Advokatuuris 1 095 liiget.

Piltide autor: Raul Mee