Javascript is required

Eesti Noorte Advokaatide Ühing (ENAÜ)

EESTI NOORTE ADVOKAATIDE ÜHING (ENAÜ; registrikood: 80048363) on noori advokaate ühendav ühing, mis korraldab erinevaid üritusi ja esindab noorte advokaatide arvamust advokatuuris ja ühiskonnas laiemalt. Meie tegevusel saab kõige operatiivsemalt silma peal hoida ENAÜ Facebook lehe kaudu – Eesti Noorte Advokaatide Ühing – ENAÜ.

ENAÜ on 1998. aastal asutatud iseseisev mittetulundusühing, mille eesmärgiks on arendada noorte advokaatide kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldades oma liikmete ühistegevust ja professionaalset suhtlemist siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel. ENAÜ liikmeteks võivad olla kõik alla 45-aastased Eesti Advokatuuri liikmed. ENAÜ liikmeks astumiseks tuleb täita liitumisvorm, mille leiad siit.

ENAÜ ei kogu liikmemaksu ning ENAÜ tegevus on finantseeritud sihtotstarbeliste ja laiapõhjaliste toetuste kaudu. ENAÜ peamised toetajad on Eesti Advokatuur ja erinevad Eestis tegutsevad advokaadibürood. ENAÜ põhikiri on kättesaadav siin.

Kolm peamist valdkonda, millega ENAÜ tegeleb on:

  1. Erialaste ürituste korraldus

Lähtudes oma peamisest eesmärgist arendada noorte advokaatide kutsealaseid teadmisi ja oskusi, korraldab ENAÜ päevakajalistel teemadel seminare, vestlusringe ja koolitusprogramme, ja seda kitsamalt üksnes ENAÜ liikmetele kui ka laiemalt kõigile advokaadibüroode töötajatele. Traditsiooniliselt korraldab ENAÜ kaks korda aastas pärast advokatuurieksami toimumist ka uute advokaatide ja vandeadvokaatide tutvumis- ja aruteluõhtu. Ürituse avaosas arutletakse minipaneelis advokaadikutse kujunemise ja erinevate aspektide üle, misjärel avaneb värsketel advokaatidel võimalus koos veini ja suupistetega tutvuda vanemate kolleegidega erinevatest büroodest. Tavapäraselt toimub tutvumisõhtu mõne ENAÜ toetajabüroo ruumides.

ENAÜ toimunud ja tulevaste ürituste kohta vaata täpsemalt altpoolt jaotusest „ENAÜ tegemised“.

Kui Sul on mõni mõte või teema, mida ENAÜ võiks mõne ürituse vormis käsitleda, anna sellest meile märku kirjutades meile enau@advokatuur.ee või võttes meiega ühendust Facebooki lehe kaudu!

  1. Noorte advokaatide esindamine nii Eesti Advokatuuris kui ka laiemalt sh õigusloome protsessis

Koondades Eesti noori advokaate on ENAÜ ka omamoodi noorte advokaatide esindusorganisatsiooniks, mille eesmärk on noorte advokaatide hääl Eesti Advokatuuris ja ühiskonnas laiemalt kuuldavaks teha. ENAÜ juhatuse liikmed osalevad aktiivselt Eesti Advokatuuri korraldatavatel teemakohastel töökoosolekutel ja strateegiapäevadel. Samuti viib ENAÜ läbi küsitlusi ja infokorjet nii oma liikmete seas kui ka laiemalt tuvastamaks noorte advokaatide jaoks olulise teemapunkte, mida advokatuuris või ühiskonnas laiemalt käsitleda. ENAÜ tegevustest selles vallas vaata täpsemalt altpoolt jaotusest „ENAÜ tegemised“.  Siit ka üleskutse kõigile noortele advokaatidele, kellel on mõtteid Eesti õigusmaastiku arengusuundade osas – andke neist ENAÜ-le teada kirjutades meile enau@advokatuur.ee või võttes meiega ühendust Facebooki lehe kaudu. ENAÜ on alati kõigile uutele algatustele ja ideedele avatud ning hea meelega abistame võimaluse piires nende elluviimisel.

  1. Koostöö Eesti Advokatuuriga

ENAÜ teeb tihedat koostööd Eesti Advokatuuriga osaledes aktiivselt advokatuuri korraldatud ürituste paneelides, abistades üldkogu korraldusel või advokatuuri esindamisel tudengite karjäärimessidel. Traditsiooniliselt korraldab ENAÜ Eesti Advokatuuri üldkogu toimumise päeval järelpeo, kus üldkogul osalenud advokaatidel on võimalik vabamas õhkkonnas suupistete ja kokteilide saatel üldkogul tõstatud ja muudel päevakajalistel teemadel arutleda ning kollegiaalset suhtlust arendada.

 

ENAÜ juhtimine

ENAÜ tegevus lähtub ENAÜ põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest. ENAÜ kõrgeim juhtimisorgan on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki ENAÜ tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosolek teostab ka järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Üldkoosolek toimub korralisena 1 kord aastas ja erakorralisena vastavalt vajadusele.

Igapäevaselt juhib ja koordineerib ENAÜ tegevust kuueliikmeline juhatus kuhu kuuluvad:

  • Artur Knjazev
  • Charlotta Rebecca Zobel
  • Georg Kuusik
  • Gerli Helene Gritsenko
  • Maris Milpak
  • Martin Nikolajev