Koolitused

18.09

Laste küsitlemine (liikmetele jälgitav ka veebis)

21.09

 

Semiar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud)

 

25.09

Süüteomeneltuses tekitatud kahju hüvitamise seadusest (liikmetele jälgitav ka veebis) 

Kõik koolitused

Uudised

9.07

Riigi õigusabi kvaliteet Ida-Virumaal on paranenud

2.06

Advokatuur ja Lastekaitse Liit tähistavad täna kümnendat koostööaastat

20.05

Advokaat Helen Hääl: perelepitus võiks ka Eestis olla kohustuslik eeletapp perevaidluste lahendamisel kohtus.

Kõik uudised