Koolitused

04.11  

Tööstress ja läbipõlemise ennetamine (ainult veebis)

11.11

Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos (ainult veebis)

19.11 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2021. aasta olulisemad lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)
Kõik koolitused

Uudised

7.07

30. juunil külastas advokatuuri Ukraina kõrgetasemeline delegatsioon

26.05

Ilmunud on advokatuuri aastaraamat 2020

22.02

39 advokaati said kutsetunnistuse

Kõik uudised