Koolitused

 20.10 

DNA ekspertiisid. Koolitus toimub koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga (liikmetele jälgitav ka veebis)

27.10

Karistusõiguse üldosa. Koolitus toimub koostöös Rigiigikohtuga (koolituskohad on täidetud)

03.11  Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2022. a lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

 

Kõik koolitused

Uudised

8.07

Ilmunud on advokatuuri aastaraamat 2021

6.07

CCBE esindajad Tallinnas

10.06

Vaher: riigi õigusabi töötab kokkukukkumise äärel

Kõik uudised