Koolitused

 20.10 

DNA ekspertiisid. Koolitus toimub koostöös Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga (liikmetele jälgitav ka veebis)

27.10

Karistusõiguse üldosa. Koolitus toimub koostöös Rigiigikohtuga (koolituskohad on täidetud)

03.11  Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2022. a lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

 

Kõik koolitused

Uudised

22.09

Jaan Teemanti 150. sünniaastapäeva tähistamine

8.09

Advokatuur kohtus Euroopa väliskohtunikega

7.09

Advokatuur tegutseb riigi õigusabi kriisi ennetamise nimel

Kõik uudised