Javascript is required

Advokatuuri aunimetused ja tunnustused

Emeriitadvokaadid on tunnustatud ja teenekad endised vandeadvokaadid, kellele on antud emeriitadvokaadi nimetus.

Loe lähemalt: Emeriitadvokaadid ja Emeriitadvokaatide Kogu

Eesti Advokatuuri teenetemedal on eriliseks lugupidamise ja austuse märgiks isikule või organisatsioonile, kellele ta annetatakse. Eesti Advokatuuri teenetemedal antakse advokatuuri liikmetele ja teistele isikutele juhatuse otsusel: – pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös; – väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites; – Eesti Advokatuuri auliikmele; – isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni arendamisel.

Loe lähemalt: Teenetemedal

Advokatuuri esimesest esimehest Jaan Teemantist inspireeritud aunimetusega tunnustatakse aunimetusega “Advokatuuri Teemant” kutsetöös ja avalikus elus silmapaistvat advokaati, kes on andnud olulise panuse advokatuuri väärtuste edendamisse või advokaadikutse kõrgesse mainesse.

Loe lähemalt: Advokatuuri Teemant 2020 –

Aunimetuse “Aasta advokaat” andmise eesmärgiks oli tunnustada advokaatide kõrgetasemelist kutsetööd ja osalemist Eesti avalikus elus, millega kaasneb advokaadi elukutse tutvustamine ja propageerimine.

Loe lähemalt: Aasta advokaat 2014-2019