Javascript is required

Riigi õigusabi on isikule õigusteenuse osutamine riigi kulul.

Isik võib saada riigi õigusabi:

  • kohustuseta hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud;
  • kohustusega ühekordse maksena või osamaksetena täielikult või osaliselt hüvitada riigi õigusabi tasu ja kulud.

Riigi õigusabi osutava advokaadi määrab uurimisasutuse, prokuratuuri või kohtu taotlusel Eesti Advokatuur. Kohtul, prokuratuuril või uurimisasutusel endal ei ole õigust leppida advokaadiga kokku riigi õigusabi osutamises ega määrata riigi õigusabi osutavat advokaati.

Riigi õigusabi taotlus esitatakse kohtule.

Riigi õigusabi ning selle taotlemise kohta täpsemalt: https://www.riigioigusabi.ee/