Javascript is required

Elus võib ette tulla olukordi, kus oma õiguste kaitsmine ilma professionaalse abita on keeruline. Riik on igaühe õiguste ja huvide kaitsmiseks kehtestanud suure hulga reegleid ja norme. Sageli on aga ilma õigusala asjatundjata keeruline oma õiguste eest seista.

Advokaat saab Sind nõustada näiteks järgmiste probleemide lahendamisel:

 • Abielulahutus
 • Laste hooldusõigus
 • Ühisvara jagamine
 • Lepingutest tulenevad vaidlused
 • Pärimisega seotud vaidlused
 • Kindlustusjuhtumid
 • Vaidlused riigiasutustega
 • Võlgade väljanõudmine
 • kui oled kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav

Kuidas saab advokaat Sulle abiks olla?

 • Aitab aru saada sinu õigustest ja võimalustest ning vastab sinu küsimustele
 • Tunneb seadusi ja oskab sulle selgitada menetluse käiku
 • Teeb sinu eest vajalikud juriidilised toimingud, näiteks esitab taotlused
 • Töötab selle nimel, et leida olukorrale sinu jaoks parim võimalik lahendus
 • Selgitab, millal ja kuidas leida kompromiss
 • Esindab / kaitseb sind vajaduse korral kohtus
 • Jälgib, et sinu õigused oleksid kaitstud ja nende vastu ei eksitaks

Advokaat seisab sinu õiguste eest ja lepitab osapooli. Veelgi enam, advokaat aitab sul vaidlusi ja probleeme ennetada ning ära hoida. Oma töös toetub advokaat seadustele, kutse-eetikale ning varasematele juhtumitele.

Jurist on õigusteadmistega isik, kellel on (enamasti) õigusalane haridus. Juristina tegutsemine ei ole seadusega reguleeritud.

Advokaat on inimene, kes on lisaks omandatud õigusalasele kõrgharidusele sooritanud advokaadieksami ja vastu võetud Eesti Advokatuuri liikmeks. Advokaadi õigused ja kohustused on seadusega reguleeritud ja ta vastab kõrgele kutsestandarditele. Advokaat töötab advokaadibüroos.

Jurist, kes töötab advokaadibüroos, advokaadibüroo alt õigusteenust osutada ei tohi. Kliendile peab olema arusaadav, kas talle osutab õigusteenust õigusbüroo või advokaadibüroo.

Advokaat on kas vandeadvokaat või vandeadvokaadi abi. Advokaatide tegevuse üle teeb järelvalvet Eesti Advokatuur.

Vandeadvokaadi abina võib advokatuuri liikmeks võtta isiku, kes on sooritanud vandeadvokaadi abi eksami, vandeadvokaadi abi tegutseb ainult vandeadvokaadist patrooni juhtimisel.