Javascript is required

Eesti Advokatuur kuulutab välja konkursi riigi õigusabi infosüsteemi halduri ametikohale

Description: C:UsersRolandDesktopEesti Advokatuuradvokatuuri_logo_jpg.jpg

EESTI ADVOKATUUR

kuulutab välja konkursi

RIIGI ÕIGUSABI INFOSÜSTEEMI HALDURI

ametikohale

 

Advokatuur on advokaatide kutseühendus, mille ülesandeks on kõrgetasemelise õigusteenuse osutamise korraldamine ja selle kättesaadavuse tagamine, advokaatide huvide esindamine ja kaitse, kutsetegevuse nõuete kujundamine ja nende täitmise tagamine, advokatuuri ja advokaadi kutse hea maine kujundamine, kaasaaitamine õiguskorra tõhustamisele, arvestades ühiskonna ootusi ning üldiseid huve.

Riigi õigusabi infosüsteemi halduri tööülesanneteks on:
–          riigi õigusabi infosüsteemi haldamine;
–          advokaatide, õigusabi saajate ja menetlejatega suhtlemine;
–          telefonile ja e-kirjadele vastamine;
–          statistiliste päringute koostamine;
–          järelevalve teostamine süsteemi toimivuse üle;
–          riigi õigusabi infosüsteemi tutvustamine ja vajadusel kasutajate koolitamine.

Sobival kandidaadil on:
–          vähemalt keskharidus, soovitavalt keskeriharidus õigusega seotud valdkonnas;  
–          väga hea suhtlemisoskus;
–          kõrgtasemel eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
–          positiivne ja sõbralik hoiak;
–          soov areneda ja õppida;
–          hea pingetaluvus ning meeskonnavaim;
–          väga hea arvuti kasutamise oskus (kindlasti peab oskama kasutada Excelit, PowerPointi, Wordi, Outlooki).

Kasuks tulevad vene ja inglise keele oskus ning juriidilised algteadmised.

Tööaeg on tööpäeviti kell 8.00-17.00.

Tööleping sõlmitakse ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.

Riigi õigusabi infosüsteemi haldurina töötamine annab arenemisvõimaluse, pakub väljakutseid ning mitmekülgset tööd, arendab head suhtlemisoskust ja pingesituatsioonides probleemide oskuslikku lahendamist. Samuti annab see võimaluse olla kursis õigusmaastikul toimuvaga.

Kandideerimiseks palume saata CV koos avalduse, motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 30.11.2016 aadressil: Eesti Advokatuur, Rävala pst 3, 10143 Tallinn või e-kirjaga: ris@advokatuur.ee. Märgusõna „riigi õigusabi infosüsteemi haldur“.