Javascript is required

"Advokatuuri teemanti" aunimetuse pälvisid Karine Nersesjan ja Martin Mäesalu

Eesti Advokatuur tunnustas “Advokatuuri teemanti” aunimetusega  Karine Nersesjani ja Martin Mäesalu.

Aunimetusega tunnustatakse kutsetöös ja avalikus elus silmapaistvat advokaati, samuti olulist panust advokatuuri või advokaadikutse kõrgesse mainesse. Tunnustatakse ka heaks ja usaldusväärseks kolleegiks olemist teistele advokaatidele või muudele õiguskutses tegutsejatele, vabatahtlikus töös osalemist, ühiskondliku diskussiooni edendamist või muud silmapaistvat tegevust.

 

Karine Nersesjan

Advokatuuri Teemant 

Advokatuuri teemanti aunimetus läheb aastaid südamega ja tegudega riigi õigusabi kvaliteedi ja hea nime eest seisnud kolleegile. 

Tema väga põhjalikke materiaal- ja menetlusõiguslikke teadmisi hindavad kõrgelt kohtud kui vastaspoolgi, tema põhjalikku ettevalmistumist igaks kohtuistungiks toovad eeskujuks kohtunikud. Oskus ka keerulistes asjades esineda konkreetsete ja asjakohaste dokumentide ja suuliste seisukohtadega koos professionaalse väljapeetuse ja viisakusega teevad temast meistriklassi mõõdupuu meie ühises kutses.

Martin Mäesalu 

Advokatuuri Teemant 

Seekordne advokatuuri teemanti aunimetus anti välja silmapaistva panuse eest Eesti Advokatuuri ühiskondlikus töös.

Tema juhitud advokatuuri konkurentsiõiguse komisjon on konkurentsiõiguse jõustamise direktiivi ülevõtmisel ülitihedat ja proaktiivset tööd. Tema juhtimisel on komisjon avaldanud direktiivi kohta seisukohti viiel korral, samapalju esitanud märgukirju valitsusele, Justiitsministeeriumile jt, korraldanud ümarlaudu ja osalenud eelnõu koostamisel. Selline töö on eeskujuks kõigile teistele komisjonidele olukorras, kus advokatuuri eesmärk on tõestada end konstruktiivse ja aktiivse partnerina õigusloomes.  

Südamega advokaadina on ta kirglikult seisnud nii põhiõiguste kui läbipaistva riigi eest, ettevõtjate õiguste ja ausa konkurentsi eest.

Aunimetuse nominendiks esitati tänavu kokku 7 vandeadvokaati, lisaks laureaatidele veel Aare Kaldma, Alla Jakobson, Kaisa-Maria Kubpart, Katrin Paulus ja Madis Uusorg.