Javascript is required
Member since:
Professional title:Vandeadvokaadi abi
Professional title from:
Phone:730 0400
Procedural documents:tartu@lmp.ee
Education:
Practice areas:asjaõigus, halduskohtumenetlus, haldusmenetlus, keskkonnaõigus, pärimisõigus, tsiviilkohtumenetlus, võlaõigus, äriõigus, ehitusõigus, riigi- ja haldusõigus, IT ja telekommunikatsioon, maksu- ja tolliõigus, meedia ja reklaam, tarbijaõigus, tööõigus, ühinemised ja omandamised, intellektuaalomand, kindlustusõigus, liiklusõigus, tervishoid, transport, logistika, transiit, perekonnaõigus, andmekaitse, inimõigused, konkurentsiõigus, muud, sotsiaalkindlustusõigus, EL õigus, sisserände- ja varjupaigaküsimused,
Attorney office:Advokaadibüroo LMP
Address:Soola 8, Tartu