Javascript is required

Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisega, et on tutvunud ning nõustunud advokatuuri koolitusel osalemise tingimustega. Osalemistingimustega saate tutvuda SIIN.

Advokatuuri liikmetele on koolitustele registreerumine avatud EA täiendusõppe portaalis

2023 II POOLAASTA KOOLITUSED

Tähelepanu! Kutse-eetika veebikoolitus on advokatuuri liikmetele kättesaadav läbi täiendusõppe portaali. 

Koolitajad: Sten Luiga, Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni esimees; Elmer Muna, Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ning eetika- ja metoodikakomisjoni liige. 

NOVEMBER

•  30. november – Põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusKoolitaja:Katri Jaanimägi, Riigikohtu nõunik. – NB! Koolitus jääb ära!

TÄPSUSTAMISEL OLEVAD KOOLITUSED

Koolitus lükkub 2024. aastasse – Kohtus esinemine. Koolitajad ja toimumiskoht täpsustamisel

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00. Iga koolituse täpne ajakava avaldatakse täiendusõppe portaalis ning teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

NB! Vastavalt juhatuse otsusele 26. jaanuarist 2021 muudeti Eesti Advokatuuri täiendusõppe aluste ja korra lisa 1, seoses sellega arvestatakse täiendusõppe punkte advokatuuri korraldatava koolitusel vaid täies mahus läbitud läbitud koolituse eest, st kui koolitus läbitakse väiksemas mahus, punkte koolituse eest ei arvestata.

 

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine EA õppeportaalis

Koolituse hind mitteliikmetele on 120 eurot.

Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee

 

TOIMUNUD 2023. AASTAL

• 12.01 Eksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Kristiina Lee, Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat ja advokatuuri kutsesobivuskomisjoni esimees; Tristan Ploom, Tallinna Halduskohtu kohtunik, advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige.

• 02.02 Riigikohtu halduskolleegiumi 2022. aasta lahendid. Koolitajad: Nele Parrest, Riigikohtu halduskolleegiumi kohtunik; Mattias Jõgi, Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik.

•  24.03 Vägivalla spetsiifiline vorm – vanemast võõrandamine. Koolitaja: Kaire Talviste, kliiniline gestaltpsühhoterapeut

• 06.04 Maksuõiguse koolitus. Koolitajad Maarja Silber, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna jurist valdkonnajuhi ülesannetes; Terje Kriisemann, maksejõuetuse spetsialist; Marju Vahing-Mõttus, Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna erimenetlus tiimi I peajurist

• 13.04 Alaealiste esindamistega seotud praktiline töötuba. Läbiviijad: Marika Jaanson, Advokaadibüroo Aktseptus vandeadvokaat; Katrin Jennsen, Advokaadibüroo Haas & Jennsen vandeadvokaat; Jana Laht-Ventmann, Põhja Ringkonnaprokuratuuri alaealiste ja lähisuhte vägivalla osakonna konsultant

• 21.04 Konfliktide lahendamine. Koolitaja: Jaanus Kangur 

• 04.05  Lapsesõbralik vestluskunst. Koolitajad: Anna Frank, Lastemajateenuse juht; Lilia Tkatš, lastemaja spetsialist

• 11.05 Konkurentsiameti koolitus. Koolitajad: Juhan Põldroos, Konkurentsiameti järelevalve osakonnajuhataja-peaökonomist; Katrin Tasa, Konkurentsiameti järelevalve osakonnajuhataja asetäitja

• 19.05 Infoturve advokaadibüroodele – juhendi tutvustus. Koolitajad: Marje Salumets, infoturbe spetsialist; Risto Hübner, Advokaadibüroo Nordx Legal vandeadvokaat

•  7. august – Advokaadieksamieelne konsultatsioon. Koolitajad: Kristiina Lee, Advokaadibüroo Küllike Namm vandeadvokaat ja kutsesobivuskomisjoni esimees; Tristan Ploom, Tallinna Halduskohtu kohtunik, kutsesobivuskomisjoni liige
• 8. september – Alaealiste esindamisega seotud praktiline töötubaKoolitajad: Maarika Jaanson, Advokaadibüroo Aktseptus vandeadvokaat; Katrin Jennsen, Advokaadibüroo Haas ja Jennsen vandeadvokaat; Jana Laht-Ventmann, Põhja Ringkonnaprokuratuuri alaealiste lähisuhte vägivalla kuritegude osakonna konsultant.
•  21. september – Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Koolitajad: Toomas Vaher, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat; Laura Aus, Rahapesu Andmebüroo asejuht.

•  12. oktoober – Lapsesõbralik vestluskunst. Koolitajad: Anna Frank, Lastemajateenuse juht; Lilia Tkatš, lastemaja peaspetsialist.

•  19. oktoober – Riigikohtu tsiviilkolleegiumi aktuaalne praktika. Koolitaja: Kaupo Paal, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik.
Koolitus toimub koostöös Riigikohtu õigusteabe- ja koolitusosakonnaga.
•  31. oktoober – “Kapuuts peas ei sega rääkimist-kuulamist” ehk enamlevinud psüühikahäired noorukitel ja/või noortel täiskasvanutel, mis võivad väljanduda kätumises. Koolitajad: Thea Marran, juhtivpsühholoog, kliiniline psühholoog (tase 7); kliiniline lapsepsühholoog (tase 7) kliiniline psühholoog-psühhoterapeut (tase 7) psühhiaatriakliinikus Viljandi haiglas. Koolitus toimub koostöös Justiitsministeeriumiga.

•  2. november – Äriregistri seaduse muudatused. Koolitaja: Urmas Volens, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik ja kolleegiumi esimees.

•  10. november – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 2023. a lahendid. Koolitajad: Velmar Brett, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik; Mario Truu, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik.