Tagasi

Advokatuuris loodi maksuõiguse komisjon

6. august 2014 11:18

Advokatuuris loodi maksuõiguse komisjon

Advokatuuri juhatuse otsusega moodustati maksuõiguse komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine maksuõiguse õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Maksuõiguse komisjoni kuuluvad vandeadvokaadid Marek Herm, Rolan Jankelevitš, Kaido Loor, Priit Raudsepp, Egon Talur, Elvira Tulvik ja Tuuve Tiivel. Komisjoni esimees on vandeadvokaat Kaspar Lind.

 

 

Lisainfo:

Kristel Voltenberg

Eesti Advokatuuri kantsler

Tel: 662 0665

E-post: kristel.voltenberg@advokatuur.ee