Tagasi

Advokatuuri 2016. a üliõpilastööde konkursi võitjad on selgunud

9. august 2016 16:38

Advokatuuri juhatus õnnitles tänasel istungil 2016. a üliõpilastööde konkursi võidutööde autoreid Janar Pilve ja Piret Kivisaart.

Sel aastal olid konkursile oodatud tööd, mis käsitlevad advokatuuri tegevust (s.o advokaatide kutsealaste õiguste kaitse ja õigusteenuse korraldamine) või seonduvad advokaatide tööga (näiteks erinevad menetlused, advokaadi suhted kliendiga, advokaadi suhted avalikkusega jms). 

Konkursi võidutöödega „Kohtueelses menetluses kaitsjale jälitustoimiku tutvustamise regulatsiooni kooskõla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga“  ja „Meedia mõju advokaadikutse mainele Eestis“  on võimalik tutvuda siin: https://advokatuur.ee/est/advokatuur/uliopilastood.

Veelkord õnnitlused võitjatele!