Olulised kuupäevad

EKSAM 2023 I POOLAASTAL

 

Olulised kuupäevad advokaadieksami sooritajale:

 

  • Algab registreerimine eksamikeskkonnas - 17. oktoober 2022
  • Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks - 2. detsember 2022
  • Advokaadieksamieelne konsultatsioon - 12. jaanuar 2023 (liikmetele toimub registreerimine täiendusõppe portaalis ADEX, mitteliikmetel esitada osalemissoov e-postiga koolitused@advokatuur.ee. Osalemisel täpsustada, kas soovitakse osaleda koheapeal või veebis). 
  • Tähelepanu! Kutse-eetika koolitust on võimalik alates 2023. aastast läbida veebikoolitusena (liikmetele saab koolitus ligipääsetavavaks täiendusõppe portaalis ADEX, mitteliikmetel esitada soov e-postiga koolitused@advokatuur.ee)
  • Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas - 15. jaanuar 2023
  • Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine - 23. jaanuar 2023 Tallinna Majanduskool
  • Suulised eksamid - 13., 20. ja 27. veebruar 2023. Eksamineeritaval, kellele mõjuval põhjusel mõni konkreetne suulise eksami päev ei sobi, tuleb sellest teada anda hiljemalt kirjaliku eksami päeval. Tähelepanu! Suulise eksami lõplik toimumiskordade arv sõltub kirjaliku eksami tulemusest.

 

Kaasusülesande negatiivsed hinded tehakse teatavaks 6. veebruaril. Samal päeval teavitatakse kõiki suulisele eksamile edasipääsenuid täpsest suulise eksami ajast. 

 

Advokatuuri juhatuse otsus advokaadieksamile lubamise kohta kehtib ühekordselt ehk ainult juhatuse otsuses märgitud advokaadieksamil osalemiseks. Eksamile või korduseksamile pääsemiseks tuleb esitada juhatusele igakordselt avaldus koos kõigi lisadega. Täpsem info SIIN

 

Tähelepanu eksamiks valmistujad! Kutsesobivuskomisjon on täpsustanud eksamivaldkondi. Kehtivad valdkonnad leiate advokatuuri kodulehelt SIIN