Olulised kuupäevad

EKSAM 2023 II POOLAASTAL

 

Olulised kuupäevad advokaadieksami sooritajale:

 

  • Algab registreerimine eksamikeskkonnas - 8. mai 2023
  • Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks - 9. juuli 2023
  • Advokaadieksamieelne konsultatsioon - 7. august 2023 (liikmetele on registreerimine avatud täiendusõppe portaalis ADEX, mitteliikmetel esitada osalemissoov e-postiga koolitused@advokatuur.ee. Osalemisel täpsustada, kas soovitakse osaleda koheapeal või veebis). 
  • Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas - 6. august 2023
  • Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine - 21. august 2023 Tallinna Majanduskool
  • Suulised eksamid - 11., 18. ja 25. september 2023. Eksamineeritaval, kellele mõjuval põhjusel mõni konkreetne suulise eksami päev ei sobi, tuleb sellest teada anda hiljemalt kirjaliku eksami päeval. Hiljem esitatud soove arvestada ei ole võimalik. Tähelepanu! Suulise eksami lõplik toimumiskordade arv sõltub kirjaliku eksami tulemusest.

 

Kaasusülesande negatiivsed hinded tehakse teatavaks 4. septembril. Samal päeval teavitatakse kõiki suulisele eksamile edasipääsenuid täpsest suulise eksami ajast. 

 

Advokatuuri juhatuse otsus advokaadieksamile lubamise kohta kehtib ühekordselt ehk ainult juhatuse otsuses märgitud advokaadieksamil osalemiseks. Eksamile või korduseksamile pääsemiseks tuleb esitada juhatusele igakordselt avaldus koos kõigi lisadega. Täpsem info SIIN

 

Tähelepanu eksamiks valmistujad! Kehtivad valdkonnad leiate advokatuuri kodulehelt SIIN