Olulised kuupäevad

EKSAM 2022 II POOLAASTAL

 

Olulised kuupäevad advokaadieksami sooritajale:

 

  • Algab registreerimine eksamikeskkonnas - 16. mai 2022
  • Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks - 8. juuli 2022
  • Advokaadieksamieelne konsultatsioon - 11. august 2022 (liikmetele avatakse registreerimine täiendusõppe portaalis ADEX, mitteliikmetel esitada osalemissoov e-postiga koolitused@advokatuur.ee)
  • Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas - 12. august 2022
  • Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine - 22. august 2022 Tallinna Majanduskool
  • Suulised eksamid - 12., 19. ja 26. september 2022. Eksamineeritaval, kellele mõjuval põhjusel mõni konkreetne suulise eksami päev ei sobi, tuleb sellest teada anda hiljemalt kirjaliku eksami päeval.

 

Kaasusülesande negatiivsed hinded tehakse teatavaks 5. septembril. Samal päeval teavitatakse kõiki suulisele eksamile edasipääsenuid täpsest suulise eksami ajast. 

 

Advokatuuri juhatuse otsus advokaadieksamile lubamise kohta kehtib ühekordselt ehk ainult juhatuse otsuses märgitud advokaadieksamil osalemiseks. Eksamile või korduseksamile pääsemiseks tuleb esitada juhatusele igakordselt avaldus koos kõigi lisadega. Täpsem info SIIN