Olulised kuupäevad

EKSAM 2021 

Olulised kuupäevad advokaadieksami sooritajale:

Algab registreerimine eksamikeskkonnas - 9. november 2020

Lõpeb dokumentide vastuvõtt eksamile lubamiseks - 22. detsember 2020

Advokaadieksamieelne konsultatsioon - 8. jaanuar 2021

Lõpeb registreerimine/registreeringu tühistamine eksamikeskkonnas - 10. jaanuar 2021

Advokaadieksami kirjaliku osa sooritamine - 18. jaanuar 2021

Suulised eksamid - täpsustamisel