MENÜÜ Prindi

Eesti Advokatuur CCBE liikmena

1.mail 2004.a sai Eesti Advokatuur CCBE (Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu) täisliikmeks seoses Eesti Vabariigi vastuvõtmisega Euroopa Liidu liikmeks.

Eesti Advokatuur osaleb aktiivselt CCBE (www.ccbe.eu) tegevuses, vastates erinevatele CCBE uuringutele ja küsimustikele ning osaledes CCBE alalise komitee ja töögruppide istungitel.

Eesti Advokatuuri esindajad CCBE's:
Delegatsiooni juht - Kadri Kallas

Esindajad CCBE komiteedes, töögruppides:

Õigusabi- Madis Päts;
Kutsekindlustus- Madis Päts;
Konkurents- Katrin Orav;
Äriõigus- Maivi Ots;
Kutse-eetika- Indrek Sirk;
Kriminaalõigus- Jaanus Tehver;
Rahapesu tõkestamine- Toomas Vaher;
Euroopa eraõigus- Ene Soop;
FAL2 ja ETP- Merit Aavekukk-Tamm.

CCBE liikmed
CCBE põhikiri 
CCBE eetikakoodeks

Euroopa tuumpõhimõtete harta ja eetikakoodeks Euroopa advokaadid

Nimi
CCBE Reference Guide to assist EU Defence Practitioners 2020.pdf
EN_SVL_20160428_CCBE_recommendations_on_the_protection_of_client_confidentiality_within_the_context_of_surveillance_activities.pdf
EN_ITL_20160520_CCBE_Guidance_on_Improving_the_IT_Security_of_Lawyers_Against_Unlawful_Surveillance.pdf
CCBE juhis EIK-i pöördumiseks_2018.pdf
CCBE Practical guidances.pdf
EN_CCBE Guidance electronic communication-internet.pdf
Juhend elektronside ja internet.pdf
CCBE Practical Guidance (ek).doc
Euroopa advokaatide eetikakoodeksi selgitav memorandum.doc
Handbook on access to justice_en.pdf