Prindi

Koolitused

Eesti Advokatuuri 2019. aasta II poolaasta täiendusõppe kava

Tasuta koolitused:

2. juuli - Deliktiõiguslike kaasuste lahendamise metoodika (jälgitav ka veebis)

6. august - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

27. september - Advokaatide kutsetagatised (koolitus lükkub 2020. a I poolaastasse)

11.oktoober - Rahapesu tõkestamise meetmete rakendamisest (jälgitav ka veebis)

1. november - Kindlustusõiguse aktuaalsed probleemid – värske kindlustuspraktika ja kindlustusalase kohtupraktika analüüs (jälgitav ka veebis)

15. november - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi lahendid 2019. aastal (jälgitav ka veebis)

28. november - Riigikohtu halduskolleegiumi lahendid 2019. aastal (jälgitav ka veebis)

5. detsember - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi lahendid 2019. aastal (jälgitav ka veebis)

12. detsember - Lastepsühhiaatria (laste arengu- ja käitumishäired) ja ekspertiisid

Tasulised koolitused:

3. oktoober 2019 Ristküsitluse üldloeng
4. oktoober 2019 Ristküsitluse seminar (2 gruppi, grupis 6 inimest)

Ristküsitluse koolitused on ingliskeelsed. Koolitust viivad läbi lektorid Ühendkuningriigist, kes on tegevad IAAs (The International Advocacy Academy) http://www.internationaladvocacy.org.

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

2019. a II poolaastal toimuvad koolitused Rahvusraamatukogus ja Tallink Spa & Conferece Hotellis ning on reeglina jälgitavad ka veebis.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse iga koolituse eelselt.

Koolitustele registreerimine toimub täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee.
Täpsem lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.