Prindi

Koolitused

Tasuta koolitused 2020. a I poolaastal:

9. jaanuar - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

30. jaanuar - Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa pangakontode arestimismäärus (Tartus). Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

31. jaanuar- Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa pangakontode arestimismäärus (Tallinnas). Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

6. veebruar - Tööga seotud muretsemine: olemus ja toimetulek

20. veebruar - Keskkonnaõigus (jälgitav ka veebis)

6. märts - Halduslepingutega seotud probleemistik (jälgitav ka veebis)

20. märts  - Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud (jälgitav ka veebis) 

26.-27. märts - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

9. aprill - Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Muudatused õigusaktides ja praktilised juhised igapäevatööks (jälgitav ka veebis)

16.-17. aprill- Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

15. mai - Advokaatide kutsetagatised (jälgitav ka veebis)

22. mai - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud)

29. mai - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud)

 

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse iga koolituse eelselt.

Koolitustele registreerimine toimub täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee.
Täpsem lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.