Prindi

Koolitused

Tasuta koolitused 2020. a I poolaastal:

9. jaanuar - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

30. jaanuar - Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa pangakontode arestimismäärus (Tartus). Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

31. jaanuar- Rahvusvahelised kaitsemeetmed: hagi tagamine, esialgne õiguskaitse. Euroopa pangakontode arestimismäärus (Tallinnas). Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga

6. veebruar - Tööga seotud muretsemine: olemus ja toimetulek

20. veebruar - Keskkonnaõigus (jälgitav ka veebis)

6. märts - Halduslepingutega seotud probleemistik (jälgitav ka veebis)

20. märts  - Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud NB! KOOLITUS LÜKKUB EDASI

9. aprill - Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Muudatused õigusaktides ja praktilised juhised igapäevatööks (jälgitav ka veebis) NB! KOOLITUS LÜKKUB EDASI

8. mai - Laste õigused (jälgitav ka veebis) Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

15. mai - Advokaatide kutsetagatised (jälgitav ka veebis)

22. mai - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud)

29. mai - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud)

11.-12. juuni - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

Tasuta koolitused 2020. a II poolaastal (koolituskava täiendamisel):

6. august - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

27.-28. august - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

18. september - Laste küsitlemine (jälgitav ka veebis) Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

13. november - Laste arengu psühholoogia (jälgitav ka veebis) Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse iga koolituse eelselt.

Koolitustele registreerimine toimub täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee.
Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.