Prindi

Koolitused

Tasuta koolitused 2020. a II poolaastal:

11.-12. juuni - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

6. august - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

27.-28. august - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

3. september - Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Muudatused õigusaktides ja praktilised juhised igapäevatööks (liikmetele jälgitav ka veebis) 

10.-11. september - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga 

18. september - Laste küsitlemine (liikmetele jälgitav ka veebis). Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

21. september- Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud) NB! UUS KOOLITUSE AEG

26. september - Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusest (liikmetele jälgitav ka veebis)

28. september - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud) NB! UUS KOOLITUSE AEG

1. oktoober - Seminar: Tööga seotud muretsemine: olemus ja toimetulek (koolituskohad on täidetud) Koolituskohtade arv 25.

oktoobris (kuupäev täpsustamisel) - Ekspertiisid: selle õiguslikud alused, advokaadi roll ja võimalused / Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud.

29.-30. oktoober - Seminar: laste küsitlemine (Tartus - koolituskohad on täidetud). Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga.

30. oktoober - Selge keel juriidilises tekstis - kas see on võimalik? (liikmetele jälgitav ka veebis)

6. november - Riigikohtu  kriminaalkolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

13. november - Laste arengu psühholoogia (liikmetele jälgitav ka veebis). Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

19.-20. november - Seminar: laste küsitlemine (Tartus). Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga.

26. november - Tõenditega seotud taotluste esitamisest kohtusse (liikmetele jälgitav ka veebis)

3. detsember - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse liikmetele iga koolituse eelselt.

Eesti Advokatuuri liikmetele toimub koolitustele registreerimine täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee.
Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.