Prindi

Koolitused

Registreerimine koolitustele avaneb liikmetele täiendusõppe portaalis peatselt.

Tasuta koolitused 2020. a II poolaastal:

11.-12. juuni - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

6. august - Advokaadieksamieelne konsultatsioon

27.-28. august - Seminar: laste küsitlemine (koolituskohad on täidetud) Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga NB! UUS KOOLITUSE AEG

3. september - Rahapesu tõkestamine advokaadibüroos. Muudatused õigusaktides ja praktilised juhised igapäevatööks (liikmetele jälgitav ka veebis) 

10.-11. september - Seminar: laste küsitlemine. Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga 

18. september - Laste küsitlemine (liikmetele jälgitav ka veebis). Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

21. september- Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud) NB! UUS KOOLITUSE AEG

26. september - Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusest (liikmetele jälgitav ka veebis)

28. september - Seminar: Kaitse roll kohtueelses menetluses (koolituskohad on täidetud) NB! UUS KOOLITUSE AEG

1. oktoober - Seminar: Tööga seotud muretsemine: olemus ja toimetulek (koolituskohtade arv 25)

oktoobris (kuupäev täpsustamisel) - Ekspertiisid: selle õiguslikud alused, advokaadi roll ja võimalused / Toksikoloogia ekspertiisid ja uuringud.

29.-30. oktoober - Seminar: laste küsitlemine (Tartus). Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga.

30. oktoober - Selge keel juriidilises tekstis - kas see on võimalik? (liikmetele jälgitav ka veebis)

6. november - Riigikohtu  kriminaalkolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

13. november - Laste arengu psühholoogia (liikmetele jälgitav ka veebis). Kohustuslik koolitus advokaatidele, kes esindavad riigi õigusabi korras alaealiste õigusi hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja eestkoste seadmise asjades ning kriminaalasjades.

19.-20. november - Seminar: laste küsitlemine (Tartus). Koolituskohtade arv 5. Koolitus toimub koostöös kohtute koolitusosakonnaga.

26. november - Tõenditega seotud taotluste esitamisest kohtusse (liikmetele jälgitav ka veebis)

3. detsember - Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2020. a olulisemad lahendid (liikmetele jälgitav ka veebis)

 

Eesti Advokatuuri koolitused algavad reeglina kell 10.00.

Iga koolituse täpne ajakava ja toimumiskoht teatatakse iga koolituse eelselt.

Koolitustele registreerimine toimub täiendusõppeportaalis https://tvt.advokatuur.ee.
Lisainfo koolituste kohta koolitused@advokatuur.ee.