Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-06
Registreerimise number 551
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud A. P.
Pealkiri Lisa A. P. kaebusele
Saatja viit
Saatja kuupäev 2019-11-06
Saatja sideandmed
Saatmisviis käsipost
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg
Lahendamise Tähtaeg AK märge tähtajatu, alus: AvTS § 35 lg 1 p 12, p 19, AdvS § 45