Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-08
Registreerimise number 549
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud A. K.
Pealkiri Selgituste palumine
Saatja viit
Saatja kuupäev
Saatja sideandmed
Saatmisviis e-post digidoc
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg 2019-11-22
Lahendamise Tähtaeg AK märge tähtajatu, alus: AvTS § 35 lg 1 p 12, p 19, AdvS § 45