Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-08
Registreerimise number 516
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud U. U.
Pealkiri Selgitused seoes AS Pärnu Laevatehas kaebusega
Saatja viit
Saatja kuupäev
Saatja sideandmed
Saatmisviis e-post digidoc
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg
Lahendamise Tähtaeg AK märge tähtajatu, alus: AvTS § 35 lg 1 p 12, p 19, AdvS § 45