Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-28
Registreerimise number 280
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud Tallinna Halduskohus
Pealkiri Kohtuotsuse teatavaks tegemise aja määramine
Saatja viit
Saatja kuupäev 2019-11-27
Saatja sideandmed
Saatmisviis e-toimik
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg
Lahendamise Tähtaeg AK tähtajatu: alus AvTS § 35 lg 1 p 12, p 19, AdvS § 45