Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-13
Registreerimise number 280
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud Tallinna Halduskohus
Pealkiri Kirjaliku menetluse määramise määrus (haldusasjas 3-19-1002)
Saatja viit
Saatja kuupäev 2019-11-11
Saatja sideandmed
Saatmisviis e-toimik
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg
Lahendamise Tähtaeg AK 13.11.2094 alus: AvTS § 35 lg 1 p 12