Saabumise/väljastamise kuupäev 2019-11-18
Registreerimise number 349
Kellelt on saabunud/kellele väljastatud Tallinna Halduskohus
Pealkiri Tallinna Halduskohtu haldusasja 3-19-467 15.11.2019 kohtuotsus
Saatja viit 3-19-467
Saatja kuupäev 2019-11-15
Saatja sideandmed
Saatmisviis e-toimik
Vastutav töötaja Jane Rõuk
Lahendamise Tähtaeg
Lahendamise Tähtaeg AK tähtajatu, alus: AvTS § 35 lg 1 p 12, p 19, AdvS § 45