Tagasi

Euroopa advokatuuride avaldus õigusriigi kaitseks

5. märts 2020 16:00

Photo by QuinceMedia

 

Euroopa advokatuuride avaldus õigusriigi kaitseks

 

✒️Meie, advokatuuride esindajad, kes me oleme kogunenud 21. veebruaril 2020. a 48. Euroopa presidentide konverentsiks Viini, seisame koos kõigi kohtunike, prokuröride ja juristidega, et kutsuda Euroopa institutsioone ja riiklikke asutusi üles täiel määral jõustama olemasolevad vahendeid kohtu- ja õigusemõistmise sõltumatuse kaitsmiseks ja taastamiseks Euroopas.

✒️Me Kutsume ELi institutsioone ja riikide ametivõime üles säilitama advokatuuride ja õiguselukutsete sh kohtunikkonna ranget autonoomiat ja sõltumatust, eriti distsiplinaarmenetluste küsimuses. Eelkõige kiirendatud rikkumismenetluste kasutamise ja ajutiste meetmete kohaldamise taotluste esitamise osas Euroopa Liidu Kohtusse.

✒️Me rõhutame, et õiguselukutsete esindajad ei vaiki, toetavad üksteist ja seisavad ühiselt silmitsi populismi ja õigusriigi põhimõtete rikkumise väljakutsetega.

✒️Me avaldame täielikku toetust Poola õiguselukutsete esindajatele, kelle suhtes on rakendatud repressiivseid distsiplinaarmeetmeid ja kellega on liitunud kolleegid enam kui 20 Euroopa riigist, tõstes oma häält Varssavis n-ö „1000 rüü marsil”, mis toimus jaanuari keskel 2020. aastal.

Sellega seoses koguneme Belgias Brüsselis „Euroopa rüüde marsiks“ 24. – 26. juunini 2020, et väljendada Euroopa südames oma pühendumust õigusriigi põhimõttele, võimude lahususele ja sõltumatule kohtuvõimule ja põhiõigustele. Oma riikide advokatuuride esindajatena kutsume üles kogu õiguselukutsete kogukonda, kõiki juriste, kohtunikke, prokuröre meiega liituma ja saatma tugevat sõnumit.

❗️Demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste rikkumisi ei sallita.

 

Originaaltekst

Viimased postitused

Eesti Advokatuur välissuhtluses

14. september 2020 11:10 Loe edasi

Mälestame kauaaegset Paide advokaati Enno Palumetsa

7. september 2020 8:30 Loe edasi

Rahvusliku õigusteaduskonna rajamine Tartu Ülikoolis

31. august 2020 10:04 Loe edasi

Õigusriik III. Ideaal, mille poole püüelda

13. august 2020 8:26 Loe edasi

Moodsa õigusriigi idee sünd

30. juuli 2020 15:23 Loe edasi