Teenetemedalid

Eesti Advokatuuri teenetemedal antakse advokatuuri liikmetele või teistele isikutele juhatuse otsusel:

pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös;

•   väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites;

•   Eesti Advokatuuri auliikmele;

•   isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni arendamisel.

 

Teenetemedali andmist reguleerib sümboolika statuut.

Teenetemedali laureaadid:

2003   Aleksander Glikman

2003   Hasso Lepik

2003   Aino-Eevi Lukas

2003   Simon Levin

2004   Vello Sikut

2004   Aare Tark

2005   Kaido Pihlakas

2006   Toomas Luhaäär

2009   Jüri Raidla

2009   Uno Lõhmus

2013   Aivar Pilv

2016   Jaak Oja

2016   Üllar Talviste

2016   Andres Aavik

2016   Toomas Vaher

2017   Sten Luiga