Revisjoni komisjon

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks advokatuuri üldkogul.

 

Liikmed:

  • Alla Jakobson
  • Ene Ahas
  • Sirje Must

 

Revisjonikomisjoniga seotud küsimused: Sirje Martin Sirje.Martin@advokatuur.ee