Avalda arvamust

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks

Justiitsministeerium esitab kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtlusõigus) eelnõu.

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri

Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõule 10. juuliks 2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsioon

Justiitsministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks maksejõuetuse ekspertidest koosneva töögrupi valminud Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsiooni. Analüüs-kontseptsioon on koostatud Riigikantselei hanke nr 217045 „Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs“ alusel ning sisalduvad äreldused ja ettepanekud on mõeldud Eesti maksejõuetusõiguse reformimiseks.

Analüüs-kontseptsioon on leitav Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Eesti Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud kuni 22.06.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (kriminaalmenetluse revisjoni II etapp)


Justiitsministeerium on edastanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (kriminaalmenetluse revisjoni II etapp).


Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 20.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Haldustrahviõiguse kontseptsioon

Justiitsministeerium on edastanud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks haldustrahviõiguse kontseptsiooni, millega kavandatakse Eesti õiguskorda uus haldussanktsiooni liik Euroopa Liidu õiguses ettenähtud rahaliste karistuste ülevõtmiseks – haldustrahv.

Palun leidke haldustrahviõiguse konseptsioon siit.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 20.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) 180 SE

Riigikogu menetluses on 20.04.2020 Vabariigi Valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE

Eelnõu meneltusdokumenditega saab tutvuda Riigikogu koduleheküljel.

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 03.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus)

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus).

Palun leidke eelnõu ja seletuskiri
Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 01.05.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (175 SE) 

Riigikogu põhiseaduskomisjon on edastanud arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu 175 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel  

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni 30.04.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee

 

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 111 SE

Vabariigi Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE)  võeti Riigikogu menetlusse 03.12.2019. ning eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon.

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua võimalused EL õiguses sätestatud haldustrahvide ja muude haldusmeetmete rakendamiseks eesti õiguses.

Eelnõu 11 SE  menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee hiljemalt 26.03.2020.

 

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 134 SE

Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu 134 SE võeti Riigikogu menetlusse 20.01.2020. ning eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 19.02.2019.

Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua Eesti õiguskorda võimalused Eesti osalemiseks Euroopa Prokuratuuris.

 

Eelnõu 134 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee hiljemalt 26.03.2020.

 

Riigikaitseseadus 112 SE

Riigikaitsekomisjon on edastanud eelnõule esitatud muudatusettepanekud, mis oluliselt muudavad riigikaitseseaduse eelnõu 112 SE.  Palun leidke Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekudRiigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud ja eelnõu algataja esindaja Justiitsministeeriumi ettepanekud muudatusteks.

 

Advokatuuri liikmete seisukohad muudatusettepanekute ja Justiitsministeeriumi ettepanekute kohta on oodatud kuni 10.03.2020 e-posti aadressil Merit.Aavekukk-Tamm@advokatuur.ee 

 

Euroopa Komisjoni kaks avalikku konsultatsiooni küberturvalisuse ja krüptovarade kohta

Financial services – improving resilience against cyberattacks (new rules): https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/financial-services-digital-resilience-2019/public-consultation_en

Financial services – EU regulatory framework for crypto-assets: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/crypto-assets-2019/public-consultation_en

Konsultatsioonid on vastamiseks avatud kuni 12. märtsini 2020.

Lisaks märgime, et kui teil esineb probleeme veebipõhise küsimustiku avamisega, siis on võimalik konsultatsioonile ligi pääseda viidatud linkide sisu lõpus, kus sektsiooni Related links all on saadaval Consultation document fail PDF vormingus. Täidetud küsimustikud on võimalik saata e-maili teel aadressil fisma-cyber-assets@ec.europa.eu.

Palume küberturvalisuse konsultatsiooni osas tekkivate küsimuste ja ettepanekutega pöörduda Paula Soontaga poole (paula.soontaga@fin.ee) ja krüptovarade konsultatsiooni osas võtta ühendust minuga allolevatel kontaktidel. Rahandusministeerium ootab teie sisendit kuni 16.02.2020.

 

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 130 SE

Riigikogu rahanduskomisjon on saatnud Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arvamuse avaldamiseks.

Eelnõu menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu 130 SE kaardil.

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. jaanuariks 2020

 

 

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. jaanuariks 2020.

 

Maksualase teabevahetuse seaduse rakendusaktid

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks maksualase teabevahetuse seaduse rakendusaktid. Määruste eelnõud, millega tehakse järgnevad muudatused on:

1) rahandusministri 19. mai 2015. a määruse nr 16 „Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine“ muutmise eelnõu, eelnõu lisa ja seletuskiri;
2) rahandusministri määruse „Piiriüleste skeemide kriteeriumid“ eelnõu ja seletuskiri

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6 . jaanuariks 2020.

 

Direktiivide 2019/770 ja 2019/771 ülevõtmine

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks direktiivide 2019/770 ja 2019/771 ülevõtmise kohta. Arvamuse küsimise leiate siit.

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 27. novembriks 2019.

 

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 49 SE

Vabariigi Valitsus on algatanud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu meneltusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. detsembriks 2019.

 

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 15. novembriks 2019.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (AMLD V ülevõtmine). Palume esitada oma seisukohad viieteist tööpäeva jooksul. 

Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja lisa 1, lisa 2, lisa 3. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25.10.2019.

Kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastamiseks kohtute seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Palun leidke eelnõu.
Advokatuuri liikmete arvamused  on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 26.09.2019.

 

ELi saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks saneerimise ja maksejõuetuse direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv), mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimis-, maksejõuetus- ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid. Täiendavalt on Maailmapank koostöös Euroopa Komisjoniga koostanud analüüsi, milles keskendutakse Eesti saneerimismenetlusele, seda nii õigusraamistikus kui praktikas tõusetunud kitsaskohtade perspektiivist.  Palun leidke direktiiv ja analüüsAdvokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil Anastassia.Grigorjeva@advokatuur.ee  hiljemalt 24. septembriks 2019.

 

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõuseletuskiri ning lisa 1 ja lisa 2. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 16. augustiks 2019. a

 

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 26. juuliks 2019. a

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 12. augustiks 2019. a

 

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiriAdvokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. juuliks 2019. a

 

Riigikaitse seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks riigikaitse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ning seletuskirja lisa 1 ja lisa 2Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. augustiks 2019. a

 

Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ning seletuskirja lisa 1 ja lisa 2 Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. augustiks 2019. a.

 

Täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsioon

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsiooni. Palun leidke kontseptsioon.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6. augustiks 2019. a.

 

Siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ muutmine

Siseministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks siseministri 27. septembri 2011. aasta määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri“ muutmise eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 28. juuniks 2019. a.

 

Riigikogu otsuse „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu. Eelnõu läbis juba 2018. aastal kooskõlastusringi, ent seoses mõningate muudatustega eelnõus ning uue valitsuse ametisse astumisega palutakse eelnõule taaskord arvamust või kooskõlastust. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. juuniks 2019. a.

 

Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

Rahandusministeerium on edastanud arvamuse avaldamiseks audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused). Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. juuniks 2019. a.

 

Seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus notariaadiseaduse jt seaduste muutmiseks

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse notariaadiseaduse jt seaduste muutmiseks. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. juuniks 2019. a.

 

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) väljatöötamise kavatsuse. Eelnõu koos dokumentidega on leitav eelnõude infosüsteemist (toimiku nr 19-0427). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 21. maiks 2019. a.

 

Perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. juuniks 2019. a.

 

Rahandusministri määruse „Pandikirjade tagatisregistrisse kantavate andmete koosseis“ eelnõu

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks Rahandusministri määruse „Pandikirjade tagatisregistrisse kantavate andmete koosseis“ eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ja seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. aprilliks 2019. a.

 

Arvamuse küsimine tarbijakrediidi avaliku konsultatsiooni kohta

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjoni algatatud avaliku konsultatsiooni tarbijakrediidi direktiivi 2008/48/EÜ. Konsultatsioonidokument on leitav siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 4. märtsiks 2019. a.

 

Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (maksejõuetusõiguse revisjon)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (maksejõuetusõiguse revisjon). Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. jaanuariks 2019. a.

 

Rahvusvahelise sanktsiooni seadus 721 SE

Riigikogu väliskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE). Eelnõu menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel (link eelnõule). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2019.

 

Pandikirjaseaduse eelnõu 760 SE

Riigikogu rahanduskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pandikirjaseaduse eelnõu (760 SE). Eelnõu menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel (link eelnõule). Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 3. jaanuariks 2019.

 

Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 5. detsembriks 2018.

 

Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmine

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks  Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused“ muutmise määruse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 22. novembriks 2018.

 

Hiliste maksete uuringu kohta arvamuse küsimine

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks info Euroopa Komisjoni poolt tellitud uuringu kohta, mis puudutab hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi 2011/7/EL.

Direktiivi peamine eesmärk on tõhustada hilinenud maksmisega võitlemist Euroopa Liidus. Selleks on direktiivis ette nähtud mitmeid meetmeid, millega on üritatud parandada võlausaldaja positsiooni ning muuta makseviivitusse sattumine võlgniku jaoks ebamugavamaks. Need meetmed on näiteks seadusjärgse viivise määra tõstmine, võla sissenõudmiskulude hüvitamine ja maksimaalsete maksetähtaegade kindlaks määramine. Direktiiv on Eestis üle võetud võlaõigusseadusesse ja tsiviilkohtumenetluse seadustikku.

Viidatud uuringus on analüüsitud direktiivis sätestatud reeglite ja selles valdkonnas rakendatud õiguslikult mittesiduvate meetmete toimimist. Uuringu raames on välja pakutud erinevaid soovitusi, mille kohta ootab Euroopa Komisjon liikmesriikide arvamusi. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. detsembriks 2018.

Materjalid on leitavad siit:

Business-to-business transactions: a comparative analysis of legal measures vs. soft-law instruments for improving payment behaviour
Late payments - Questions for consideration and discussion
Late Payments - Responses to Recommendations
GROWB2BLATEPAYMENT - practices and remedies across sectors - infographic

 

Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks äriseadustiku jt seaduste muutmise seaduse (tankistid) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 5. detsembriks 2018.

 

TsMS muutmise seadus (apellatsioonimenetluse optimeerimine)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (apellatsioonimenetluse optimeerimine) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 22. novembriks 2018.

 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon arutas muudatusettepanekuid 16. oktoobril ja andis neile oma põhimõttelise heakskiidu. Komisjoni liikmetel oli lisaks võimalus esitada tagasisidet eelnõule 19. oktoobriks. Eeltoodut arvesse võttes ja tulenevalt ettepanekute kiireloomulise menetlemise vajadusest on advokatuuri liikmete arvamused oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 1. novembriks 2018. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin.

 

Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tervise- ja tööministri määruse „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ eelnõu. Eelnõu materjalidega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 24. oktoobriks 2018.

 

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 SE ja isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 650 SE

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), mille eesmärk on rakendada Eesti õiguses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 2016/679/EL) ning õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi (direktiiv 2016/680/EL) ning isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), mille eesmärk on tagada nimetatud üldmääruse ja direktiivi rakendumine eri õigusvaldkondades. Eelnõude juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon.

Seaduseelnõu 679 SE menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda siin.

Seaduseelnõu 650 SE menetlusinfo ja -dokumentidega saab tutvuda siin.

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 2. oktoobriks 2018.

 

Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 642 SE

Riigikogu õiguskomisjon on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 642 SE. Eelnõu materjalidega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. septembriks 2018.

 

Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Riigikogu otsuse "Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030" eelnõu. Esitluskirjaga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. oktoobriks 2018.

 

Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 17. septembriks 2018.

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse (kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu kooskõlastamine

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise seaduse (kaitseväeteenistusalased süüteod) eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 30. augustiks 2018.

 

Haagi konventsioon kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta - IO sätted

Justiitsministeerium on palunud advokatuurilt avaldada arvamust selle kohta, kuidas IO asjades tehtavate otsuste tunnustamine ja täitmine võiks konventsioonis olla reguleeritud. Eelkõige palutakse seisukohta järgmistes küsimustes:
1.         Kas IO asjades tehtavad otsused peaksid olema konventsiooniga hõlmatud? Kui jah, siis millist liiki IO, nt:
•          kas registreeritud või registreerimata õigused või mõlemad?
•          kas ainult teatud kindlad IO õiguste liigid? Millised?
•          kas EL peaks püüdma hõlmata konventsiooniga ka EL-ile spetsiifilisi registreerimata IO-õigusi nagu sui generis kaitsega andmebaasid ja registreerimata disainilahendused?

2.         Millised kohtuotsused peaksid IO-õiguste rikkumise asjades olema konventsiooniga hõlmatud (otsuse definitsiooni vt konventsiooni Art-s 3(1)(b)):
•          üksnes raha maksmisele suunatud otsused?
•          kõik otsused, sh need, millega kohaldatakse rikkumise lõpetamisele suunatud tõkendeid (injunctions)?

Lisaks on oodatud arvamused konventsiooni projekti konkreetsete sätete kohta, sh aluste kohta, mille esinemisel kuuluksid IO asjades tehtavad otsused tunnustamisele ja täitmisele. Hetkel on IO-d puudutavad sätted nurksulgudes, kuivõrd nende osas ei ole veel kokkuleppele jõutud. Leiate need konventsioonis järgmiselt:
1.         Art 2(1)(m) – variant, mille kohaselt IO asjad jäetakse konventsiooni kohaldamisalast välja;
2.         Art 5(3), Art 6(a), Art 7(1)(g) ja Art 8(3) – variant, mille kohaselt IO otsused on konventsiooniga hõlmatud;
3.         Art 11 – variant, mille kohaselt IO-õiguste rikkumise asjades on konventsiooniga hõlmatud üksnes raha maksmisele suunatud otsused;
4.         Arvestades tulevast ühtset patendikohut (UPC), on asjakohased ka konventsiooni Art 4 lg-d (5) ja (6).

Tutvuge järgmiste dokumentidega:
1.      Konventsiooni projekti mai lõpu 2018 seisuga (IO sätteid räägiti viimati läbi novembris 2017);
2.      Konventsiooni raportööride koostatud taustadokumendi selle kohta, kuidas praeguses projektis sisalduvad IO-d puudutavad sätted praktikas toimiksid.

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. septembriks 2018.

 

Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 6. septembriks 2018.

 

Tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsus

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 20. septembriks 2018. 

 

Riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsioon

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks riigikaitseõiguse revisjoni raames koostatud riigikaitseõiguse muudatuste kontseptsiooni. Kontseptsiooniga saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 20. juuliks 2018. 

 

Kaubamärgiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kaubamärgiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda siin ning seletuskirjaga siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 10. juuliks 2018.

 

Eelnõu väljatöötamiskavatsus riigi õigusabi tellimuste jagamiseks hankemudeli kaudu ning õigusemõistmisel virtuaalse osalemise võimaldamiseks

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse riigi õigusabi tellimuste jagamiseks hankemudeli kaudu ning õigusemõistmisel virtuaalse osalemise võimaldamiseks. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil leen.eenpalu@advokatuur.ee hiljemalt 20. juuliks 2018. 

 

Perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siin. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. juuniks 2018. 

 

Euroopa Komisjoni poolt algatatud avalik konsultatsioon meetmete kohta, mille abil senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu

30. aprillil 2018 algatas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni, mis käsitleb meetmeid, mille abil võiks senisest veelgi tulemuslikumalt võidelda ebaseadusliku veebisisu vastu. Loe lähemalt siit.

Eesti annab oma panuse selle konsultatsiooni ja kutsub üles kõiki sidusgruppe esitama oma seisukohad otse Euroopa Komisjoni veebilehel: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_et. Avalik konsultatsioon on avatud kuni 25. juunini 2018.

 

Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

Justiitsministeerium koostab Vabariigi Valitsuse seisukohtasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis räägib liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitsest (nn vilepuhujate kaitse direktiiv). Palun leidke ettepanekud, ettepaneku lisa ning mõjude analüüsi kokkuvõte. Advokatuuri liikmete arvamus on oodatud e-posti aadressil advokatuur@advokatuur.ee hiljemalt 7. juuniks 2018. a.

 

Arvamuse küsimine Euroopa Liidu e-tõendite paketi kohta

Ettepanek koosneb määrusest,  millega luuakse Euroopa andmeesitamise ja andmesälitamismäärus (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters) ning direktiivist, millega kehtestatakse ühtlustatud normid kriminaalmenetluses tõendite kogumise eesmärgil esindajate määramise kohta (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering evidence in criminal proceedings).

Täiendav informatsioon ja mõjuhinnang on kättesaadaval Euroopa Komisjoni veebilehel https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/e-evidence-cross-border-access-electronic-evidence_en

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil advokatuur@advokatuur.ee hiljemalt 7. juuniks 2018. a.

 

Äriseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks äriseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 4. juuniks 2018. a.

 

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 18. juuniks 2018. a.

 

Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (direktiivi 2016/943 ülevõtmine)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 24. maiks 2018. a.

 

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused)

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused). Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 31. maiks 2018. a. 

 

Arvamuse küsimine Euroopa Komisjoni poolt 25.04.2018 avaldatud ühinguõiguse paketile

Euroopa Komisjon avaldas 25.04.2018 mitmest dokumendist koosneva „ühinguõiguse paketi“ (kättesaadav: https://ec.europa.eu/info/publications/company-law-package_et), millega ajakohastatakse ning parandatakse Euroopa Liigu äriühingute piiriüleseid toiminguid käsitlevat raamistikku ning ühtlustatakse digitaalsete lahenduste kasutamist igas ettevõtlustsüklis. Hetkel on materjalid kättesaadavad inglise ning osaliselt ka saksa ja prantsuse keeles, kuid peagi lisanduvad leheküljele ka eestikeelsed dokumendid.

Ühinguõiguse paketi eesmärgid saab üldistatult jagada järgmiselt:

1) ühtlustada digitaalsete lahenduste kasutamist Euroopa Liidu ühinguõiguses. Ühtlustatud reeglite eesmärk on vähendada ettevõtjale registritoimingutega seotud kulusid ning parandada kolmandate osapoole (investorid, kodanikud) ligipääsu ettevõtja registrisse kantud andmetele (vastavad muudatused leiduvad ühinguõiguses kasutatavaid digitaalseid vahendeid käsitlevas direktiivis COM(2018) 239 final).
2) luua piiriülesele ümberkujundamisele kohalduv harmoniseeritud õiguslik raamistik, mille alusel ettevõtjatel on võimalik kolida ühest liikmesriigist teise kaotamata senise juriidilise isiku õiguslikku seisundit ning kujundades selle ümber vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega reguleeritavaks äriühinguks (vastavad muudatused sisalduvad mõlemas direktiivis)
3) täpsustada piiriüleste ühinemiste reegleid, eelkõige osas, mis puudutab võlausaldajate ja väikeosanike kaitset ning teavitustööd töötajatele (vastavad muudatused sisalduvad mõlemas direktiivis);
4) luua harmoniseeritud õiguslik raamistik piiriülesele jagunemisele (vastavad muudatused on mõlemas direktiivis).

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 16. maiks 2018. a.

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 9. juuniks 2018. a.

 

Isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE)

Vabariigi Valitsus algatas käesoleva aasta 16. aprillil isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), mille eesmärk on rakendada Eesti õiguses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (määrus 2016/679/EL) ning õiguskaitseasutusi puudutavat direktiivi (direktiiv 2016/680/EL). Eelnõu esimene lugemine on kavandatud käesoleva aasta 9. maile ja eelnõu juhtivkomisjon on põhiseaduskomisjon. Eelnõu materjalid leiate siit. Advokatuuri liikmete täiendavad arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 13. maiks 2018. a.

 

Arvamuse küsimine EL õigusaktide eelnõude kohta

Euroopa Komisjon tuli 11. aprillil 2018 välja uue algatuste paketiga „Uus kokkulepe tarbijatega“, mille eesmärk on tõhustada ja lihtsustada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate tarbija õiguste kasutamise võimalusi. „Uus kokkulepe tarbijatega“ sisaldab kahte EL õigusakti eelnõud, mille kohta saab täpsemat infot siit. Palun leidke ettepanekud COM(2018) 184 final ja COM(2018) 185 final.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 11. maiks 2018. a.

 

Karistusseadustiku, ohvriabi seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku, ohvriabi seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) eelnõu. Palun leidke eelnõuseletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 07. maiks 2018. a. 

 

Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsusega saate tutvuda siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 18. maiks 2018. a.

 

TsMS jt seaduste muutmise seadus (Eestis tegutsevate vahekohtute otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis käsitleb Eestis alaliselt tegutsevate vahekohtute otsuste täidetavaks tunnistamist. Kuivõrd eelnõud on täiendatud sättega, mille kohaselt tehakse täidetavaks tunnistamise osas erand Eesti Kaubandus- Tööstuskoja arbitraažikohtu ja Notarite Koja vahekohtu lahenditele, samuti antakse Notarite Koja vahekohtule õigus lahendada eluruumi üürivaidlusi, esitatakse eelnõu teistkordsele kooskõlastamisele. Palun leidke eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 25. aprilliks 2018. a. 

 

Arvamuse küsimine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb kohaldatavat õigust nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes

Euroopa Komisjon avaldas 12.03.2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu nõuete loovutamise asjaõiguslike tagajärgede suhtes kohaldatava õiguse kohta. Eelnõu üldiseks eesmärgiks on soodustada piiriüleseid investeeringuid Euroopa Liidus ning seeläbi hõlbustada juurdepääsu rahalistele vahenditele. Tagades Euroopa Liidu tasandil õiguskindluse läbi ühtsete kollisiooninormide soovitakse suurendada piiriüleselt nõuetega tehtavate tehingute arvu. Eelnõuga koos on Euroopa Komisjon esitanud ka teatise, milles komisjon selgitab oma seisukohti kehtiva Euroopa Liidu õigustiku oluliste aspektide kohta seoses väärtpaberitehingute asjaõiguslike tagajärgede suhtes kohaldatava õigusega.

Määruse eelnõu on kättesaadav aadressil: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1520854606250&uri=COM:2018:96:FIN. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. aprilliks 2018. a.

 

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu. Eelnõuga saate tutvuda aadressil http://eelnoud.valitsus.ee. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 13. aprilliks 2018. a.

 

Pandikirjaseaduse eelnõu

Rahandusministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks pandikirjaseaduse eelnõu. Eelnõu dokumendid on leitavad siit: eelnõu, seletuskiri ja seletuskirja lisa. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 19. aprilliks 2018. a.

 

Kohtuekspertiisiseaduse jt seaduste muutmise VTK kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse leiate siit. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. märtsiks 2018. a.

 

Küberturvalisuse seaduse eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks küberturvalisuse seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ning seletuskiri. Advokatuuri liikmete küsimused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee

 

Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse kaitseväeteenistusalaste süütegude täpsustamiseks. Palun leidke kaaskiri ning väljatöötamiskavatsus. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 08. veebruariks 2018. a.

 

Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks justiitsministri määruse „Pakettreisilepingu ja seotud reisikorraldusteenuste standardinfo teabelehtede vormide kehtestamine“. Palun leidke ministri määrus ning seletuskiri. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 08. veebruariks 2018. a.

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus

Sotsiaalministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu dokumendid on leitavad siit: eelnõuseletuskirimääruste kavandid ja kooskõlastustabel. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee  hiljemalt 16. jaanuariks 2018. a.

 

Uus tarbijalemüügi direktiivi eelnõu

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks uue tarbijalemüügi direktiivi eelnõu. Palun leidke kaaskiri, seletuskiri ja tarbijalemüügi mõjuanalüüside kokkuvõte.  Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 29. jaanuariks 2018. a. 

 

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku jt seaduste muutmise seadus (Riigikohtu ettepanekud edasikaebeõiguse optimeerimiseks)

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis sisaldab valdavalt Riigikohtu ettepanekuid tsiviilkohtumenetluses edasikaebeõiguse optimeerimise kohta. Eelnõuga saate tutvuda aadressil http://eelnoud.valitsus.ee. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 05. jaanuariks 2018. a. 

 

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus

Justiitsministeerium on edastanud advokatuurile arvamuse avaldamiseks tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun leidke eelnõu ning seletuskiri . Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.kose@advokatuur.ee hiljemalt 11. jaanuariks 2018. a.