Kutsesobivuskomisjon

 

 • eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid;
 • viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta;
 • hindab perioodiliselt või juhatuse ülesandel advokaatide kutsesobivust.

 

Kutsesobivuskomisjoni kuulub kolmteist liiget:

 

 • 9 vandeadvokaati
 • 2 kohtunikku
 • 1 õigusteadlane
 • 1 riigiprokurör

 

Liikmed:

 

 1. Vandeadvokaat Kristiina Lee - esimees
 2. Vandeadvokaat Kadri Michelson
 3. Vandeadvokaat Tanel Mällas
 4. Vandeadvokaat Indrek Leppik
 5. Vandeadvokaat Karl Kask
 6. Vandeadvokaat Katri Paas-Mohando
 7. Vandeadvokaat Siret Siilbek
 8. Vandeadvokaat Martin Raude
 9. Vandeadvokaat Andres Siigur
 10. Kohtunik Tristan Ploom
 11. Kohtunik Liina Naaber-Kivisoo
 12. Õigusteadlane Andres Vutt
 13. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern

 

Asendusliikmed:

 

 1. Vandeadvokaat Britta Oltjer
 2. Vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko
 3. Vandeadvokaat Triinu Hiob
 4. Vandeadvokaat Karli Kütt
 5. Kohtunik Ulvi Loonurm
 6. Kohtunik Marget Henriksen
 7. Riigiprokurör Kati Reitsak
 8. Õigusteadlane Jaan Ginter

 

 

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil Ivika.Viil@advokatuur.ee