Kutsesobivuskomisjon

 

 • eksamineerib advokatuuri astuda soovijaid ja advokaadikutse taotlejaid;
 • viib läbi sobivustesti välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni kohta;
 • hindab perioodiliselt või juhatuse ülesandel advokaatide kutsesobivust.

 

Kutsesobivuskomisjoni kuulub kaksteist liiget:

 

 • 6 vandeadvokaati
 • 2 kohtunikku
 • 1 õigusteadlane
 • 1 riigiprokurör

 

Liikmed:

 

 1. Vandeadvokaat Urmas Ustav - esimees
 2. Vandeadvokaat Alice Salumets
 3. Vandeadvokaat Aadu Luberg (In Memoriam)
 4. Vandeadvokaat Indrek Leppik
 5. Vandeadvokaat Kadri Michelson
 6. Vandeadvokaat Kristiina Lee
 7. Vandeadvokaat Toomas Tamme
 8. Vandeadvokaat Toomas Taube
 9. Kohtunik Tristan Ploom
 10. Kohtunik Liina Naaber-Kivisoo
 11. Õigusteadlane Andres Vutt
 12. Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern

 

Asendusliikmed:

 

 1. Vandeadvokaat Britta Oltjer
 2. Vandeadvokaat Ksenia Kravtšenko
 3. Vandeadvokaat Tanel Mällas
 4. Vandeadvokaat Triinu Hiob
 5. Vandeadvokaat Karli Kütt
 6. Kohtunik Ulvi Loonurm
 7. Kohtunik Marget Henriksen
 8. Riigiprokurör Kati Reitsak
 9. Õigusteadlane Jaan Ginter

 

 

Kutsesobivuskomisjoniga seotud küsimused: Ivika Viil Ivika.Viil@advokatuur.ee