Esimees ja juhatus

Esimees esindab advokatuuri kõigis õigustoimingutes ning korraldab juhatuse tööd ja juhatab juhatuse istungeid. Esimees valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

 

 

Esimees Imbi Jürgen

 

 • tööülesanded tulenevalt Eesti Advokatuuri kodukorra §-st 37;
 • suhted riigiga;
 • koostöö teiste õiguskutsete esindusorganisatsioonidega ja akadeemilise ringkonnaga;
 • kommunikatsioon;
 • advokaaditegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine;
 • välissuhtlus;
 • advokaadieksam, koostöö KSK-ga, kohtunikue koolitusnõukogu vaatleja.

 

 

Juhatus on advokatuuri alaliselt tegutsev juhtorgan. Juhatuses on vähemalt seitse liiget. Juhatus valitakse vandeadvokaatide seast kolmeks aastaks.

 

 

 

Aseesimees Peeter Kutman

 

 • tööülesanded tulenevalt kodukorra §-st 38
 • advokatuuri ja advokaadibüroode koostöö
 • advokaaditegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine
 • advokatuuri majandustegevuse ja eelarvega seotud küsimused
 • koostöö emeriitadvokaatide ja seenioritega
 • äriõiguse küsimused

 

 

 

Juhatuse liige Risto Hübner

 

 • IT ja küberturvalisus
 • andmekaitse
 • ühised tenused büroodele
 
 

 

Juhatuse liige Kadri Kallas

 

 • välissuhtlus, sh CCBE head of delegation
 • koolitused
 • eraõiguse küsimused
 • ühisüritused
 • ühised teenused büroodele
 • kommunikatsioon

 

 

 

Juhatuse liige Kaspar Lind

 

 • väljaspool Tallinna tegutsevate advokaatide sidustamine
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • advokaadi kutsetagatised

 

 
 

 

Juhatuse liige Indrek Sirk

 

 • koostöö aukohtuga
 • juhatuse järelvalvetegevus
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • kutsetagatised

 

 
 

 

Juhatuse liige Dmitri Školjar

 

 • riigi õigusabi
 • karistusõigus ja süüteomenetlus
 • kutsetagatised

 

 

 

Juhatuse liige Triin Toom

 

 • koostöö ENAÜ-ga, õigustudengitega
 • noorte advokaatide küsimused
 • kommunikatsioon
 • advokaaditetegevuse õigusliku raamistiku kaasajastamine
 • ühisüritused
 • välissuhtlus
 
 
 

 

Juhatuse liige Toomas Vaher

 

 • Kohtute Haldamise Nõukoja liige, kohtumenetluse küsimused
 • advokatuuri kohtuvaidlused
 • suhted riigiga
 • rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, rahapesu tõkestamise nõukoja liige
 

 

Asendusliikmed: Villy Lopman, Margot Arnus

 

 

Juhatusega seotud küsimused: Leen Eenpalu Leen.Eenpalu@advokatuur.ee