Emeriitadvokaadid

 

Emeriitadvokaadi nimetuse võib anda vandeadvokaadile, kes on:

 

  • saanud vanaduspensioniealiseks;
  • advokatuurist välja arvatud hiljemalt samaaegselt emeriitadvokaadi nimetuse andmisega;
  • tegutsenud vandeadvokaadina vähemalt 30 aastat;
  • panustanud Eesti Advokatuuri arengusse, olles valitud Eesti Advokatuuri valitavasse organisse (juhatus, esimees, aukohus, revisjonikomisjon, kutsesobivuskomisjon) või Eesti Advokatuuri üldkogu ja juhatuse poolt moodustatud nõuandva õigusega komisjonide koosseisu või muul moel aidanud kaasa advokatuuri arengule ja advokaadikutse maine tõstmisele;
  • olnud väärikas ja tunnustatud advokaat.

 

 

Eesti Advokatuuri emeriitadvokaadid

 

 

Aleksander Glikman   Kaido Pihlakas
Glikman Alvin Advokaadibüroo   Advokaadibüroo HETA
Maakri 25, 10145 Tallinn   Peterburi tee 2f , 11415 Tallinn
Tel: 654 0100   Tel: 699 6611
     
     
     
Monika Mägi   Henn Eomois
Advokaadibüroo Concordia   Advokaadibüroo HansaLaw
Maakri 29 , 10145 Tallinn   Gonsiori 7 , 10117 Tallinn
Tel: 626 2060   Tel: 660 3800
     
     
     
Peeter Lepik In Memoriam
28.08.1954 - 17.04.2021
   
     
     
     
     

 

Emeriitadvokaadi tunnistus nr 1 on 31.05.2016 juhatuse otsusega reserveeritud vandeadvokaat Väino-Rein Villikule (28.02.1936 -12.12.2015) kui ühele emeriitadvokaadi staatuse omistamise idee algatajale.

 

Emeriitadvokaadi statuut