Dokumendiregister

Eesti Advokatuuri dokumendiregistris on dokumendid paigutatud sarjadesse advokatuuri dokumentide loetelu põhiselt, mis on kirjeldatud alamenüüs "Dokumentide loetelu". 

Dokumente on võimalik nii otsida kui ka sirvida sarjade põhiselt alemenüü leheküljel "Dokumendi otsing". Dokumendi otsing näitab ainult neid sarjasid, kuhu on dokumente sisestatud.