Kehtivad karistused

 

Nimi Distsiplinaarotsuse vastuvõtmise kuupäev Karistuse liik Märkused
       
Kaimo Räppo 12.03.2020 rahatrahv  
Enno Heringson 18.06.2020 rahatrahv  
Katrin Paulus 16.07.2020 noomitus  
Gennadi Kull 16.07.2020 rahatrahv  
Maksim Greinoman 03.12.2020 rahatrahv vaidlustatud halduskohtus
Rünno Roosmaa 11.02.2021 noomitus  
Kristjan Tuul 11.02.2021 noomitus  
Rein Napa 10.06.2021 noomitus  
Jevgeni Tverdohlebov 08.07.2021 noomitus vaidlustatud halduskohtus
Kristina Isokoski 09.12.2021 noomitus  
Sven Sillar 03.02.2022 rahatrahv vaidlustatud halduskohtus
Raul Markus 07.04.2022 rahatrahv  
Raiko Paas 12.05.2022 noomitus  
Severinas Jakubauskas 02.06.2022 noomitus  
Raul Markus 01.09.2022 välja heitmine  

 

 

Aukohtu otsus jõustub motiveeritud otsuse avaldamisest. Karistus kustub 3 aasta möödumisel karistuse määramise otsuse jõustumisest.