Aukohus

Kui advokaadi kutsetegevusele on etteheiteid, saab tema peale esitada kaebuse Eesti Advokatuuri aukohtule. Aukohus arutab kaebusi advokaatide peale vähemalt kolmeliikmelises kooseisus, aukohtu istungid toimuvad iga 2-3 nädala tagant.

 

Aukohus:

 • arutab advokaatide ametialaseid rikkumisi (rikkumise tuvastamisele järgneb karistus). Vt siit
 • lahendab lepitusmenetluse korras kliendi- ja advokaadivahelisi vaidlusi (menetlus lõppeb poolte omavahelise kokkuleppega, nt tasu tagastamine). Vt siit.

 

Rikkumise tuvastamise korral on aukohtul võimalik:

 • juhtida advokaadi tähelepanu rikkumisele;
 • teda noomitada;
 • advokaati trahvida;
 • peatada tema kutsetegevus kuni 1 aastaks;
 • heita advokaat advokatuurist välja.

 

Aukohus on 7-liikmeline:

 • 4 vandeadvokaati (vähemalt 10 aastat tegutsenud, valitakse advokatuuri üldkogul);
 • 2 kohtunikku (valitakse kohtunike täiskogul);
 • 1 õigusteadlane (määrab õiguse õppesuunal magistrikraadi andev kõrgkool).

 

Aukohtu liikmed:

 • Andres Aavik (aukohtu esimees) – vandeadvokaat alates 20.02.1992
 • Liina Linsi - vandeadvokaat alates 20.02.1992
 • Küllike Namm - vandeadvokaat alates 25.05.1999
 • Tõnis Tamme - vandeadvokaat alates 06.06.2000
 • Aleksei Kelli - Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi õiguse professor
 • Gaida Kivinurm - Tallinna Ringkonnakohtu kohtumaja tsiviilkolleegiumi kohtunik
 • Imbi Sidok-Toomsalu - Tallinna Ringkonnakohtu kohtumaja tsiviilkolleegiumi kohtunik

 

Asendusliikmed:

 • Leon Glikman - vandeadvokaat alates 04.08.1992
 • Merike Varusk - Harju Maakohtu kohtunik
 • Marko Tiiman - vandeadvokaat alates 20.11.2001

 

Aukohtu advokaatidest liikmed valiti advokatuuri üldkogul 03.03.2017 neljaks aastaks. Aukohtu kohtunikest liikmed valiti kohtunike XVI korralisel täiskogul 10.02.2017 neljaks aastaks. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu otsustas 27.01.2017 määrata oma esindaja neljaks aastaks.

 

Aukohtuga seotud küsimused: Jane Rõuk Jane.Rouk@advokatuur.ee