Teenetemedalid

 

Eesti Advokatuuri teenetemedal antakse advokatuuri liikmetele või teistele isikutele juhatuse otsusel:

 

  • pikaajalise laitmatu töö ja eriti silmapaistvate saavutuste eest kutsetöös;
  • väljapaistva tööpanuse eest osalemisel advokatuuri organites;
  • Eesti Advokatuuri auliikmele;
  • isikutele, kellel on erilisi teeneid advokatuuri institutsiooni arendamisel.

 

 

Teenetemedali laureaadid:

 

2003   Aleksander Glikman
2003   Hasso Lepik
2003   Aino-Eevi Lukas
2003   Simon Levin
2004   Vello Sikut
2004   Aare Tark
2005   Kaido Pihlakas
2006   Toomas Luhaäär
2009   Jüri Raidla
2009   Uno Lõhmus
2013   Aivar Pilv
2016   Jaak Oja
2016   Üllar Talviste
2016   Andres Aavik
2016   Toomas Vaher
2017   Sten Luiga
2021   Hannes Vallikivi
2021   Urmas Ustav

 

Teenetemedali andmist reguleerib sümboolika statuut.